Doplňková činnost

Přehled dopňkových činností školy:

Základní umělecká škola zahájila ve školním roce 2013/2014 v rámci dopňkové činnosti v souladu se zřizovací listinou školy kurzy výtvarné, taneční a hudební pro 4- 8 leté děti:

Výtvarná činnost -  "Výtvarníček":

Kurzovné je 2200,- Kč na období září - červen. Je splatné ve dvou splátkách po 1100,- Kč. Není bezpodmínečně nutné absolvovat kurz po celý školní rok.

Zápis do tohoto kurzu probíhá během měsíce září v příslušném školním roce a dále dle volné kapacity po celý školní rok.

Ve školním roce 2017/2018 se bude  "Výtvarníček" konat  ve čtvrtek v čase 16.30 - 18.00. Vyučující pedagog Bc. Alexandra Machová.

 

Hudební "nultý" ročníku pro 5 - 8 leté děti  "Notička":

Kurzovné je na období září - červen 2200,-Kč. Je splatné ve dvou splátkách po 1100,- Kč. Není bezpodmínečně nutné absolvovat kurz po celý školní rok.

Ve školním roce 2017/2018 se bude výuka konat ve středu  15.30 - 16.15 .Vyučující pedagog MgA. Jana Cvejnová.

 

"Taneční přípravka pro nejmenší" pro děti 4 - 6 leté:

Kurzovné je 2000,-Kč na období září - červen. Je splatné ve dvou splátkách po 1000,- Kč. Není bezpodmínečně nutné absolvovat kurz po celý školní rok.

Výuka se bude konat ve středu v čase 16.15 - 17.00. Vyučujícíc pedagog Mgr. et MgA. Kateřina Šalounová.

 

To Top ↑