Doplňková činnost

Přehled dopňkových činností školy:

Základní umělecká škola zahájila ve školním roce 2013/2014 v rámci dopňkové činnosti v souladu se zřizovací listinou školy kurzy výtvarné, taneční a hudební pro 4- 8 leté děti:

Výtvarná činnost -  "Výtvarníček":

Kurzovné je 2200,- Kč na období září - červen. Je splatné ve dvou splátkách po 1100,- Kč. Není bezpodmínečně nutné absolvovat kurz po celý školní rok.

Zápis do tohoto kurzu probíhá během měsíce května - září a dále dle volné kapacity po celý školní rok.

Ve školním roce 2018/2019 se bude  "Výtvarníček" konat  ve čtvrtek v čase 16.30 - 18.00. Vyučující pedagog  je v jednání.

 

Hudební "nultý" ročníku pro 5 - 8 leté děti  "Notička":

Kurzovné je na období září - červen 2200,-Kč. Je splatné ve dvou splátkách po 1100,- Kč. Není bezpodmínečně nutné absolvovat kurz po celý školní rok.

Ve školním roce 2018/2019 se bude výuka konat v pondělí, přibližně v čase 15.30 - 16.15 . Vyučující pedagog Bc. Nela Soldánová a pravděpodobně také ve středu v čase 15.30 - 16.15 na uč. č. 3, vyučující pedagog  n - MgA. Jana Cvejnová

 

"Taneční přípravka pro nejmenší" pro děti 4 - 6 leté:

Kurzovné je 2000,-Kč na období září - červen. Je splatné ve dvou splátkách po 1000,- Kč. Není bezpodmínečně nutné absolvovat kurz po celý školní rok.

Výuka se bude konat pravděpodobně v úterý v čase 17.30 - 18.15. Vyučujícíc pedagog Mgr. et MgA. Kateřina Šalounová.

 

To Top ↑