Doplňková činnost

Přehled dopňkových činností školy:

Základní umělecká škola zahájila ve školním roce 2013/2014 v rámci dopňkové činnosti v souladu se zřizovací listinou školy kurzy výtvarné, taneční a hudební pro 4- 8 leté děti:

Výtvarná činnost -  "Výtvarníček":

Kurzovné je 2200,- Kč na období září - červen.

Zápis do tohoto kurzu probíhá během měsíce září v příslušném školním roce.

Ve školním roce 2017/2018 se bude  "Výtvarníček" konat pravděpodobně ve čtvrtek nebo v pátek. Rozvrh je v jednání.

 

Hudební "nultý" ročníku pro 5 - 8 leté děti  "Notička":

Kurzovné je na období září - červen 1600,-Kč.

Výuka se bude konat ve středu  16.00 - 16.45 (čas se může ještě v září poněku d změnit). Vyučující pedagog Mgr. Jana Cvejnová.

 

"Taneční přípravky pro nejmenší" pro děti 4 - 6 leté:

Kurzovné je 1600,-Kč na období září - červen.

Výuka se bude konat pravděpodobně  v úterý. Čas je v jednání.

 

To Top ↑