Školné

 
Školné pro školní rok 2017/2018
     
     
Hudební obor částka/měsíc částka/pololetí
Přípravný stupeň    
PS+hud. nástroj (skupinová výuka) 220,- 1100,-
PS+hud. nástroj (individuální výuka) 350,- 1750,-
I. a II. stupeň studia    
Individuální výuka 350,- 1750,-
Skupinová výuka ve skupině 2-4 žáků 220,- 1100,-
     
Taneční obor částka/měsíc částka/pololetí
PTV -  200,- 1000,-
I. stupeň - 2,5 vyuč. hod. týdně 220,- 1100,-
I. a II. stupeň - 3 vyuč. hod. týdně 250,- 1250,-
     
Výtvarný obor částka/měsíc částka/pololetí
PVV - 2 vzuč. hod. týdně 220,- 1100,-
I. stupeň - 2 vyuč. hod. týdně 220,- 1100,-
I. a II. stupeň - 3 vyuč. hod. týdně 250,- 1250,-
To Top ↑