Školné

 
Školné pro školní rok 2021/2022
     
     
Hudební obor částka/měsíc částka/pololetí
Přípravný stupeň    
PS+hud. nástroj (skupinová výuka) 230,- 1150,-
PS+hud. nástroj (individuální výuka) 360,- 1800,-
I. a II. stupeň studia    
Individuální výuka 360,- 1800,-
Skupinová výuka ve skupině 2-4 žáků 230,- 1150,-
     
Taneční obor částka/měsíc částka/pololetí
PTV - 1. roč. (2 - 2,5 hod. týdně) 210,- 1050,-
I. a II. stupeň - 3 vyuč. hod. týdně 260,- 1300,-
     
Výtvarný obor částka/měsíc částka/pololetí
PVV - 1. roč. (2 hod. týdně) 260,- 1300,-
I. a II. stupeň - 3 vyuč. hod. týdně 260,- 1300,-
To Top ↑