Test z hudební nauky pro žáky, kteří mají nedostatečnou docházku do předmětu

Zkoušky z hudební nauky se budou konat ve dnech:

 

úterý 9. 1. 2018 v čase 14.00 - 18.05

čtvrtek 11. 1. 2018 v čase 14.00 - 16.30, 17.15 - 18.05

úterý 16. 1. 2018 v čase 14.00 - 18.05

Zkouška proběhne formou napsání testu z probrané látky. Vzory testů naleznete na webových stránkách školy v záložce organizace studia/hudební nauka (vyberte  ročník a  pololetí). O potřebě vykonat tuto zkoušku získají žáci a jejich zákonní zástupci informaci od svých pedagogů vyučujících hru na hudební nástroj nebo sólový zpěv. Tito pedagogové Vám také podají potřebné informace ohledně vyučované problematiky hudební nauky.

 

Šárka Brychová, ředitelka školy

 

To Top ↑