Úplata za vzdělávání - školní rok 2022/2023

 
Školné pro školní rok 2022/2023
Hudební obor částka v Kč/měsíc částka v Kč/pololetí
Přípravný stupeň    
PS+hud. nástroj (skupinová výuka) 250,- 1250,-
PS+hud. nástroj (individuální výuka) 380,- 1900,-
I. a II. stupeň studia    
Individuální výuka 380,- 1900,-
Skupinová výuka - 2 žáci v hodině 250,- 1150,-
Studium pro dospělé - studenti VŠ a pracující   1500,- 7500,- 
Taneční obor částka v Kč/měsíc částka v Kč/pololetí
PS - 1. roč. (2 - 2,5 hod. týdně) 230,- 1150,-
I. a II. stupeň - 3 vyuč. hod. týdně 280,- 1400,-
Studium pro dospělé - studenti VŠ a pracující  1100,-   5500,-
Výtvarný obor částka/měsíc částka/pololetí
PVV - 1. roč. (2 hod. týdně) 250,- 1250,-
I. a II. stupeň - 3 vyuč. hod. týdně 280,- 1400,-
Studium pro dospělé - studenti VŠ a pracující  1100,- 5500,-
To Top ↑