Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče a žáci!

 

Zákonní zástupci přijatých žáků budou informováni o přijetí prostřednictvím emailové pošty.

Třetí termín oznámení výsledků přijímacího řízení je 31. červenec 2017.

Žáci jsou přijímáni s ohledem na projevené schopnosti, na uvolněnou kapacitu školy a uvolněnou kapacitu v jednotlivých předmětech. Výsledky budou aktualizovány, neboť kapacita školy se během prázdnin může uvolnit.

Źáci navrženi do Notičky, Výtvarníčku a Taneční přípravky jsou zároveň náhradníky do studia v jednotlivých oborech. Zároveň navržené dny výuky uvedených přípravných ročníků se mohou změnit v návaznosti na tvorbu rozvrhů ve školním roce 2017/2018

Přeji všem klidné a pohodyplné prázdninové dny a v září se na vás těší ředitelka spolu s celým pedagogickým personálem školy.

Šárka Brychová, ředitelka školy

To Top ↑