Zahájení školního roku 2019/2020

Milí žáci a vážení rodiče i prarodiče!

 

Základní uměleckou školu Slunná čeká velice náročný rok, kdy se dočkala očekávaných úprav pro vylepšení a hlavně zvětšení vyučovacích prostor.

Z tohoto důvodu bude probíhat výuka v nastávajícím školním roce na několika místech mimo stálou adresu Slunná 11.

 

Ale pěkně popořádku:

 

první týden od 2. 9. do 6. 9. 2019 bude probíhat sestavování rozvrhu, a to ještě na Slunné 11 nebo na ZŠ Tuháčkova. Pokud nedostanete jiné zprávy od svých vyučujícíh platí domluva rozvrrhů na Slunné 11 v čase 14.00 - 17.00.

V týdnu od 9. 9. 2019 bude probíhat výuka na

1) ZŠ Tuháčkova, a to hudební obor a výtvarný obor

2) Odborném učilišti Lomená 44 - taneční obor.

3) ZŠ Měšťanská - část hudebního oboru, zde se budou vyučovat spojené ročníky hudební nauky - 1 hodina

Podrobnější informace žádejte od svých třídních učitelů.

 

 

Vážení rodiče a přátelé školy!

Prosím vás, zákonní zástupci a rpůvodci žáků do zuš o nekonečnou trpělivost, neboť provoz v základních školách nemůžeme ovlidnit, stejně tak pravidla a školní řád konkrétní školy. Věřte, že se budeme snažit, aby stavba proběhla v co nejkratším možném termínu

 

 

 

Jménem kolektivu pedagogů ZUŠ Slunná za vše děkuje

 

Šárka Brychová, ředitelka školy

To Top ↑