Úplata za vzdělávání - školní rok 2023/2024

 
Školné pro školní rok 2023/2024
Hudební obor částka v Kč/měsíc částka v Kč/pololetí
Přípravný stupeň    
PS+hud. nástroj (skupinová výuka) 260,- 1300,-
PS+hud. nástroj (individuální výuka) 390,- 1950,-
I. a II. stupeň studia    
Individuální výuka 390,- 1950,-
Skupinová výuka - 2 žáci v hodině 260,- 1300,-
Studium pro dospělé - studenti VŠ a pracující   1500,- 7500,- 
Taneční obor částka v Kč/měsíc částka v Kč/pololetí
PS - 1. roč. (2 - 2,5 hod. týdně) 230,- 1150,-
I. a II. stupeň - 3 vyuč. hod. týdně 280,- 1400,-
Studium pro dospělé - studenti VŠ a pracující  1100,-   5500,-
Výtvarný obor částka/měsíc částka/pololetí
PVV  - 3 vyuč. hod. týdně 300,- 1500,-
I. a II. stupeň - 3 vyuč. hod. týdně 300,- 1400,-
Studium pro dospělé - studenti VŠ a pracující  1100,- 5500,-
To Top ↑