Vernisáž obrazů dětí Dětské nemocnice

Hudba mezi obrazy, a toto slovo je na místě, neboť některé práce dětí - pacientů Dětské nemocnice přesáhly hranice obyčejného obrázku, zazněla v prostorách výstavní síně RWE, kterou tato instituce pronajímá za účelem konání charitativních akcí. ZUŠ Slunná 11 ve spolupráci s Gymnáziem J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ připravila pestrou vernisáž, naplněnou hudbou a tancem. Zazněly kytary, trubka, příčná flétna, keyboard, a to vše v rámci tance na téma "Voda".

Celá vernisáž byla zakončená aukcí nejzdařilejších obrázků ve prospěch pacientů Dětské nemocnice. 

To Top ↑