Přihláška ke studiu

Odkaz na elektronický formulář přihlášky: 

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=33

Přihlášku, prosím, vyplňte a odešlete bez podpisu.

Další postup v případě zájmu o studium pro nové žáky a jejich rodiče:

Pokud je vypsán zápis nových žáků, přijďte v uvedených termínech bez ohlášení ( ve školním roce 2017/2018 od 13. 5 - 25. 5. 2018 v pracovních dnech vždy od 14.00 - 17.00 pro hudební a taneční obor, pondělí - středa v daném termínu pro výtvarný obor  pro školní rok 2018/2019). Hlásit se je možno v průběhu celého školního roku. V čase mimo oznámený zápis nových žáků budete obeznámeni novým termínem setkání. Žáci jsou přijímáni na základě splnění požadavků pro studium na základní umělecké škole a dále dle volné kapacity školy a také volné kapacity v jednotlivých předmětech a oborech u jednotlivých pedagogů. Výsledek přijímacího řízení bývá oznámen jen zákonným zástupcům přijatých žáků. Ostatní žáci se stávají náhradníky pro další uvolněná místa. Přijímací řízení pro každý školní rok konči  dnem 30. 9. nebo naplněním kapacity školy.

 

Přejeme všem žákům a jejich rodičům hodně štěstí a věřte, že se všemi bychom se chtěli po přijímacím řízení vidět po celý rok a mnoho let dále.

Pěkné dny přeje Mgr. Šárka Brychová, ředitelka školy

 

To Top ↑