Projekty školy

Realizace projektu, financovaného prostředky z EU:

Šablony na ZUŠ

 

Od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 naše škola realizuje projekt Šablony na ZUŠ, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012944, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále jsou podporovány aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT (mj. výuka žáků v hodinách HN na tabletech nebo práce s počítačovou technikou v hodinách výtvarného oboru) a spolupráce s rodiči dětí a žáků v rámci projektových dnů školy.

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
To Top ↑