Taneční obor

Do tanečního oboru jsou přijímány děti od pěti let věku. Po zápise do studia tanečního oboru jsou pedagogem dle věku žáci zařazeni do předmětu Přípravná taneční výuka (přípravné studium), popřípadě do vyšších ročníků I. nebo II. stupně studia (pokud dosáhli sedmi let věku a starší). Žáci přípravného studia jsou hravou formou seznámeni se základy držení těla, naučí se být pružní a obratní, naučí se rozvíjet rytmické a intonační cítění, budou rozvíjet pohybovou fantazii a taneční cítění. Od 1. roč. respektive 2. ročníku výuka probíhá ve dvou blocích dvakrát týdně. 

I.stupeň studia je sedmiletý a II.stupeň studují žáci čtyři roky.

Jsou vyučovány tyto předměty :

1. a 2.ročník

  • taneční průprava
  • taneční praxe

3. až 7. ročník

  • základy současného tance
  • základy klasického tance
  • základy lidového tance
  • taneční praxe

I. až IV. roč. II. stupně

  • současný tanec
  • klasický tanec
  • lidový tanec
  • taneční praxe
Na každý předmět v určitém ročníku je jiná hodinová dotace /viz odkaz: http://www.zus-slunna.cz/skolni-vzdelavaci-program /

Závěrem každého školního roku všichni žáci navštěvující taneční obor zúročí svou celoroční práci na choreograficky pestrém celovečerním koncertu v některém z reprezentativních kulturních sálů či divadel města Brna.

Přiložené dokumenty

Události

No image placeholder

Koncert žáků TO v Divadle na Orlí

3.6.2017

Nově organizuje ZUŠ Slunná koncert tanečního oboru v Divadle na Orlí. Budou se konat dva koncerty za sebou. Čas začátků bude ještě upřesněn.

více
No image placeholder

Vystoupení žáků TO v Dětské nemocnici

19.5.2017

Vystoupení žáků tanečního oboru pro pacienty Dětské nemocnice se koná v pátek 19. 5. 2017 od 10.00 hod.

více
No image placeholder

Vystoupení pro jubilanty v Chrlicích

1.4.2017

Začátek vystoupení je v 15.00 hod.

více
No image placeholder

Vystoupení žákyň tanečního oboru na Slavnosti v Brně Tuřanech

17.9.2016

Vystoupení žákyň tanečního oboru začne v sobotu 17. 9. 2016 na Slavnosti zelí přibližně v 11.30 hod.

více
Koncert tanečního oboru

Koncert tanečního oboru

13.6.2015

13. 6. 2015 se koná každoroční Koncert žáků tanečního oboru v Divadle Bolka Polívky, a to v 15.30 a v 18.00. Všichni rodiče, žáci a přátel…

více
Zahradní slavnost na zámečku v Brně-Chrlicích

Zahradní slavnost na zámečku v Brně-Chrlicích

6.6.2015

Žačky tanečního oboru se podílejí na programu Zahradní slavnosti pořádané již tradičně v v parku zámečku v Brně-Chrlicích. Přijďte se pod…

více
Taneční koncerty pro MŠ

Taneční koncerty pro MŠ

28.5.2015

Ve čtvrtek 28. 5. 2015 v 9.00 a v 10.00 připravili žáci tanečního oboru pro děti z mateřských škol malé taneční ukázky výuky a z připravovan…

více
Třídní schůzka s ukázkou výuky pro rodiče žáků 1. roč. taneč. oboru

Třídní schůzka s ukázkou výuky pro rodiče žáků 1. roč. taneč. oboru

25.1.2013

 P. uč. Ivona Grégrová připravila na středu, 25. 1. třídnickou hodinu s ukázkou výuky se žákyněmi 1. ročníku. Žačky snaživě a s velice poctiv…

více

To Top ↑