Úspěchy školy

V celostátním kole soutěže MŠMT pro ZUŠ ve hře na kytaru, které se konalo 19. - 20. 5. 2017 na ZUŠ Terezy Brzkové v Plzni, získaly naše žákyně Jana Maršálková čestné uznání I. stupně a Veronika Vodičková III. místo ve svých soutěžních kategoriích.

Upřímně jim a také pedagožce, p. uč. Kamile Holáňové, patří veliký dík a blahopřání za vynikající reprezentaci školy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úspěchu se dočkali v letošním klání výtvarných oborů také žáci naší školy, a to jak Mgr. Lenky Šáchové Ulipové (postup do celostátní přehlídky z pozice zlatého pásma), tak také MgA. Anny Sypěnové (postup do celostátní přehlídky z pozice stříbrného pásma a zároveň ocenění pro indivduální práce Sofie Volknerové).. Velké blahopřání oběma učitelkám a jejich žákům!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 22. 4. 2017 se konala houslová soutěž Újezdská notička, které se zúčastnili žáci ze třídy MgA. Dorothey Kellerové. Jejich premiéra na první soutěži tohoto tyou bylo velice úspěšné, cehož je důkazem zisk 1. místa, 2. místa a dvou 3. míst. Upřímně jim blahopřejeme!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. - 11- 4. 2017 se konalo krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na kytaru. Výsledky této soutěže jsou rovněž velice příznivé pro poctivou práci p. uč. Kamily Holáňové: Jana Maršálková získala ve své kategorii 1. místo s postupem do celostátního kola, Veronika Vodičková vybojovala sice 1. místo, ale bez postupui a Jiří Marčík skončil na 3. místě. Upřímně blahopřejeme!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. - 24. 3. 2017 se konalo okresníkolo soutěže MŠMT pro ZUŠ ve hře na kytaru.. Všichni sóloví zástupci ZUŠ Slunná 121 bylio velice úspěšní: Jana Maršálková v kategorii I., Jiří Marčík a Veronika Vodičková v kategorii III. obsadili 1. místa s postupem do krajského kola. Upřímně blahopřejeme p. učitelce Kamile Holáňové, z jejíž třídy jsou tito úspěšní žáci. S prázdnou neodešlo ani kytarové duo Jiří Marčík a Libuše Bučková, které získalo v silné konkurenci 3. místo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 2. 2017 - V tento den se konalo okresní kolo soutěže MŠMT pro ZUŠ ve hře na klavír. Zástupce ZUŠ Slunná 11, Adam Prokop, vybojoval svou hrou čestné uznání. Adam je te třídy BcA. Jany Nevoralové.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní kytarová soutěž "Zruč nad Sázavou 2016"

Veronika Vodičková - 3. místo ve II. kategorii, pedagog Kamila Holáňová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. - 21. května 2016, soutěž ve hře smíšených komorních souborů a kytarových orchestrů- Hradecké Guitarreando

duo Veronika Ročková, zobcová flétna, pedagog Mgr. Helena Matulová, Jiří Marčík, kytara, pedagog Kamila Holáňová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. - 9. 4. 2016 - soutěž ve hře na kytaru PRAGuitarra Clássica-

Veronika Vodičková - 3. cena, pedagog Kamila Holáňová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajské kolo soutěží ZUŠ ve hře na EKN, pořádané MŠMT

Tereza Koutná - 2. místo, žákyně Mgr. Ivo Bartoše

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní kollo soutěže ZUŠ , pořádané MŠMT, ve hře na EKN - keyborad

Jan Žalud - I. kategorie, 2. místo, žák Ing. Petra Veselky

Tereza Koutná - VIII. kategorie , 1. místo s postupem do krajského kola, žákyně Mgr. Ivo Bartoše

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. - 11. 11. 2015 - klavírní soutěž "Mozart opět v Olomouci"

Marie Brtníková ze třídy p. uč. Vlasty Martiškové se svým výkonem probojovala v o. kategorii do zlatého pásma.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. - 28. 3. 2015 - VI. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru "Praguitarra Clásicca 2015"

Jiří Marčík - I. kategorie, Čestné uznání

Veronika Vodičková - I. kategorie - 3. místo

Žáci jsou ze třídy p. uč. Kamily Holáňové

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 4. 2015 -  Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ČR v tanci

Tanec "Korálky" získal zvláštní ocenění poroty za kultivovaný a plastický pohyb paží.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 3. 2015 - Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ČR ve hře na dechové dřevěné nástroje v Brně

Hra na klarinet - Ladislav Kozelek ze třídy p. uč. Václava Dittricha - 2. místo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 3. 2015 - Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ČR ve hře na dechové dřevěné nástroje v Ivančicích

Hra na zobcovou flétnu - Kateřina Machová ze třídy MgA. Evy Nevoralové - 2. místo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 3. 2015 -  Okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ČR v tanci

                       Tanec "Korálky" - postup do krajského kola, ped. vedení p. uč. Ivona grégrová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 3. 2015 - Okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ČR ve hře na dechové dřevěné nástroje

Hra na zobcovou flétnu - Kateřina Machová ze třídy MgA. Evy Nevoralové - 1. místo ve IV. kategorii, postup do krajského kola

                                        Klára Holáňová ze třídy Mgr. Heleny Matulové- 2. místo ve III. kategorii

                                        Kateřina Klumpnerová ze třídy Mgr. Heleny Matulové - 2. místo ve II. kategorii

                                        Eliška Vystrčilová ze třídy Mgr. Heleny Matulové - 3. místo ve III. kategorii

                                        Ladislav Kozelek ze třídy Aleny vavrdové - 3. místo ve IV. kategorii

Hra na příčnou flétnu   - Natalie Železníková ze třídy MgA. Evy Nevoralové - 2. místo

Hra na klarinet -              Ladislav Kozelek ze třídy p. uč. Václava Dittricha - 1. místo  v I. kategorii s potupem od krajského kola

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 6. 2014 - Mezinárodní kytarová soutěž "Zruč nad Sázavou 2014" - 5. ročník.

Veronika Vodičková pod vedením p. uč. Kamily Holáňové vybojovala v silné konkurenci ve své I, kategorii nádherné t3. místo. Paní učitelce a hlavně Veronice upřímně blahopřejeme!!!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 5. 2014 - Krajské kolo národní přehlídky výtvarných oborů ČR základní uměleckých škol: Cena poroty s postupem od ústředního kola - výtvarná řada "Linie", pedagog Mgr. Lenka Šáchová Ulipová

Upřímně blahopřejeme k úspěchu žákům VO, kteří se podíleli na tvorbě výtvarného projektu "Linie"!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 3. 2014Soutěž žáků základních uměleckých škol ve hře na kytaru ve šk. roce 2013/2014 byla pro Základní uměleckou šjkolu v Brně na Slunné ul. 11 velice úspěšná:

Posuďtě sami:

Okresní kolo soutěže:

Jiří Marčík - 3. místo

Tomáš Kulich - 2. místo

kytarové trio: Libuše Bučková, Jiří Marčík a veronika Vodičková - 2. místo

Veronika Vodičková - 1. místo s postupem do krajského kola.

7. 4. 2014 - Krajské kolo soutěže:

Veronika Vodičková - 1. místo ( v této kategorii se nepostupuje do národního kola )

Myslím, že o Veronice ještě hodně uslyšíme. Vedení školy upřímně blahopřeje třídě p. uč. Kamile Holáňové za úspěšnou reprezenzaci školy, protože všichni zúčastnění dosáhli ocenění. Výborně!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 3. 2014 - Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír:

Ngo Thien Huong Dao - 3. místo

Veliký úspěch klavírního oddělení ve velmi silně brněnské konkurenci!!! Blahopřejeme!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 2. 2014 -  Karlovarský skřivánek - pěvecká soutěž. Soňa Procházková získala čestně uznání a Adéla Pfefferová se umístila na 3. místě.

 Oběma žačkám gratulujeme!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 11. 2013 - Národní soutěžní přehlídka audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let: Zvláštní ocenění poroty kolektivu ZUŠ Slunná za film "Den otevřených dveří" Do finálového kola postoupily všechny přihlášené animace výtvarného oboru, a to: "Dies irae", "Strašidelná třída", "Den otevřených dveří", "Záhady brněnského podzemí".

Autoři těchto animací uspěli také v rozhlasové soutěži "Oskárek a animace "Záhady brněnského podzemí" zvítězila v kategorii: animovaný film, skupiová práce, 6-10 let. Také animace "Den otevřených dveří" zvítězila v kategorii: animovaný film, skupinová práce, 10 - 14 let.

Veliký úspěch v tvorbě dosud nově vznikajícím předmětu výuky výtvarného oboru! Blahopřejeme!!!

To Top ↑