Přijímací zápisy nově také DISTANČNĚ

Vážení rodiče!

 

Pro příští školní rok je možřné se absolvovat přijímací zápis na ZUŠ Slunná také on-line formou.

 

Podmínkou splnění zápisu je zaslání 1. elektronické přihlášky přes odkaz: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=33

                                                            2. zaslání krátké ukázky zpěvu, hry na hudební nástroj, tance nebo cvičení, nebo scan výtvarné práce žáka na email:                                                                          reditelstvi@zus-slunna.cz

Tyto podmínky prosíme splnit u dětí starších 7 let, kteří budou v příštím školním roce naštěvovat 2. třídu základní školy. 

Děti mladší, které vzhledem k věku budou muset být zařazeny do přípravného studia, přijímáme do naplnění 1 třídy, tedy max 18 žáků. U nich prosíme pouze dodat elektronickou přihlášku.

 

Výsledky přijímacího řízení bude zveřejněno 15. 6. 2020 zde na webových stránkách školy. Přijatí žáci obdrží oznámení o přijetí spolui s dalšími informacemi ke studiu.

Termín faktického konce přijímacího kolotoče je 30. 9. 2020. Proto prosíme zákonné zástupce nepřijatých žáků o trpělivost.

 

Šárka Brychová, ředitelka školy

To Top ↑