Koncert brněnských ZUŠ v Besedním domě

Naši školu na koncertě reprezentovala Jana Maršálková ze třídy Mgr. Heleny Matulové přednesem skladby J. J. Quantze: Koncert G dur  - Allegro pro flétnu za klavírního doprovodu Julie Hrivíkové.

Nutno řící, že Jana se nezalekla velkého koncertního prostoru a směle podala neuvěřitelný výkon, který byl diváky oceněn dlouhým potleskem.

 

Janě i paní učitelce blahopřejeme!

 

ŠB

To Top ↑