Vize školy

Vize školy do budoucna:

 

- vytvořit a udržet přátelské prostředí pro uměleckou tvorbu na obou pracovištích ZUŠ 

- navázet přínosné kontakty se školami podobného zaměření nejen v rámci regionu

- zvyšovat kvalitu vzdělávání

- zajistit maximální propojení výsledné práce žáků s veřejností

- spolupráce s rakouskou školou v Zistersdorfu

- využít přístavbou prostorové možnosti budovy a zvýšit tak konfort výuky pro žáky i pedagogy, potažmo také pro doprovod žáků

- zapojit se více do projektů městské části Brno Komárov pro zviditelnění práce dětí a jejich pedagogů

- prohloubit vazbu na hudební školu v Bordeaux

 

 

 

 

 

To Top ↑