Úspěchy školy

Ve školním roce 2023/2024 se konaly po delší odmlce soutěže pod záštitou MŠMT, a to mimo jiné v předmětových zaměřeních hra na kytaru, hra na klavír a hra na housle.

 V soutěži hra na klavír se nádherně prezentoval Alexandr Putz ze třídy Mgr. Jana Podkalského a umístil se v okresním kole v silné konkurenci na 3. místě.

 Ve hře na housle jsme měli jednu zástupkyni, a to z řady těch nejmladších začínajících muzikantů, Sophii Guilleminot ze třídy p. uč. Veroniky Holíkové, a ta hned v první soutěži zahrála skvéle, umístila se na 1. místě a postoupila do krajského kola této soutěže.

 Ve hře na kytaru měla svého zástupce zkušená pedagožka Kamila Holáňová a ta se svou talentovanou žákyní Janou Maršálkovou zvítězila jak v okresním, tak i v krajském kole, a to s velikým odstupem od ostatních soutěžících a bude náš zástupce na celostátním kole, které se koná na ZUŠ v Mostě.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. května 2022 se žákyně ZUŠ Slunná Magdalena Vaníčková ze třídy p. uč. Kamily Holáňové zúčastnila v titulku zmíněné soutěže a získala svou vynikající hrou 1. místo. Žákyni i její paní učitelce náleží obrovská gratulace!!!

A to ještě není vše! Na základě svého skvělého vystoupení byla Magdalena pozvána k účasti na koncertu nazvaného "Malí géniové hrají pro Znojmo", který se koná v pátek 22. července 2022 v rámci Hudebního festivalu Znojmo 2022. Patronem tohoto koncertu je houslový virtuoz Pavel Šporcl. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanečním číslem U Dunaje žačky II. stupně získaly 3. místo ve IV. kategorii v krajském kole soutěže MŠMT v tanci.

Paní učitelce Ivoně Grégrové blahopřejeme.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upřímně blahopřejem všem zúčastněným, ať už žákům nebo pedagogům, neboť účast na soputěži s sebou nese mnoho dřiny a času nad rámec běžné výuky.

Vynikajícím předvedením tanečního čísla U Dunaje žačky II. stupně získaly I. místo ve IV. kategorii a postup do krajského kola soutěže vyhlášenou MŠMT.

V taneční soutěži získaly žačky 6. ročníku svým vystoupením "Světlo" 3. místo ve IV. kategorii.

Taneční obor je veden na našíí škole p. uč. Ivonou Grégrovou. 

Ve hře na flétnu získala Tereza Vaníčková ze třídy Aleny Vavrdové v VI. kategorii 3. místo a Jana Maršálková ze třídy Mgr. Heleny Matulové v IX. kategorii získala Čestné uznání.

Ve hře na zobcovou flétnu získal Petr Beneš ze třídy Aleny Vavrdové ve IV. kategorii 3. místo.

V sólovém zpěvu získal Michal Salcburger ze třídy Mgr. Šárky Brychové 2. místo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michal Salcburger se do stal do celostátního kola Karlovarského skřivánka v roce 2022, XXVI. ročníku. V regionálním kole Brno město se umístil na 1. místě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Karlovarském skřivánku 2019 zvítězil ve své kategorii Michal Salcburger.

Finále tohoto ročníku se konalo a v červnu v roce 2020 v Karlových Varech. Zde Michal vybojoval 3. místo. Jsme tomu velice rádi, neboť je to výsledek distanční výuky.

 

Michalovi z celého srdce blahopřejeme!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní kolo soutěže MŠMT pro ZUŠ ve hře na na klavír se uskutečnilo na ZUŠ J. Kvapila 2. 3. 2020.

 

Zúčastnila se jej  žačka ze třídy  Bc. Nely Remešové Juliana Skýbová a ve velmi náročné soutěži získala ve své kategorii 2. místo.

 

Upřímně paní učitelce i žákyni blahopřejeme!

 

Další kola soutěže byla vzhledem k postupující epidemii viru Covid-19 zrušena.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní kolo ve na kytaru se konalo 4. 3. 2020 na ZUŠ Universum v Brně Řečkovicích, Kořenského 23 b.

 

Okresní kolo bylo korunováno vynikajícím výsledkem třídy p. uč. Kamily Holáňové:

 

Všichni žáci ve svých kategoriích získali první místa s postupem do krajských kol:

Upřímně blahopřejeme těmto žákům:

Magdaleně Vaníčkové

Janě Maršálkové 

Veronice Vodičkové

 

Další kola soutěže byla pro epidemii viru Covid-19 pro školní rok 2019/2020 zrušena.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karlovarskáý skřivánek: regionální kolo pěvecké soutěže se konalo 12. 2. 2020 na ZUŠ varhanická. Zástupci ZUŠ Slunná nezklamali!

Michal Salcburger  (ze třídy Mgr. Šárky Brychové) vybojoval 1. místo s postupem do celostátnínho kola a Sára Kislenková (ze třídy Mgr. Šárky Brychové) získala 1. místo bez postupu. Oběma úspěšným soutěžícím z celého srdce gratulujeme!

Vzhledem k postupující epidemii viru Covid-19 se prozatím celostátní kolo soutěže Karlovarský skřivánek nekonalo!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gratulujeme žákyni Výtvarného oboru Martě Emingerové k přijetí na Střední školu umění a designu v Brně na obor grafický design.

Úspěch je dvojnásobný, jelikož uspěla současně i u přijímacích zkoušek na obor ilustrace. Žákyni k přijímacím zkouškám připravila MgA. Adéla Lejsková Rašková.

18. 1. 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve školním roce 2018/2019 se konaly soutěže MŠMT ve hře Elektrické klávesové nástroje. Michal Salcburger a Petr Horváth ze třídy Mgr. Ivo Bartoše získali 3. místo ve svých kategoriích. Tomáš Homola z téže třídy vybojoval 2. místo a obrovským úspěchem bala tato soutěž pro Kateřinu Bečkovou, která ve své kategorii získala 1. místo. Kateřina je ze třídy Ing. Petra Veselky.

 

Všem zúčastněným blahopřejem k zodpovědné reprezentaci školy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalším úspěchem Juliany Skýbové ve šk. roce 2018/2019 byl zisk čestného uznání na klavírní soutěži "Mládí a Bohuslav Martinů" v Poličce.

Blahopřejeme Juliance i paní učitelce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krásnou soutěž pro nejmladší houslisty pořádá ZUŠ v Újezdě u Brna pod názvem Újezdská notička. Je to oblíbená soutěž MgA. Dorothey Kellerové, která zde vozí své žáky na zkušenou. Ve šk. roce. 2018/2019 nastudovali soutěžní repertoár Dominik Brzobohatý a Jan Maršálek. Oba ve svých kategoriích získali 2. místa. Výborné umístě ovšem z této soutěže přivezla Ela Hladilínová, a to 1. místo.

 

Upřímně soutěžícím i paní učitelce blahopřejeme k výtečné práci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako každoročně, tak i letos pořádal ZUŠ Slunná regionální kolo soutěže "Karlovarský skřivánek". A také letos vybojoval v silné konkurenci  Michal Salcburger ze třídy Mgr. Šárky Brychové druhé místo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juliana Skýbová ze třídy Bc. Nely Remešové se zúčastnila klavírní soutěže "Mozart opět v Olomouci" a umístila se ve stříábrném pásmu. 

Juliance, která je velice cílevědomá a pilná, blahopřejem k prvnímu významnému umístění na soutěži. První úspěch žákyně a paní učitelky ve školním roce 2018/2019.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Źákyně z kytarové třídy p. uč. Kamily Holáňové se zúčastnily Mezinárodní kytarové soutěže ve Zruči nad Sázavou 2017/2018 a získaly ve svých kategoriích čestné uznání. Jsou to 

Veronika Vodičková a Jana Maršálková.

Vedení školy jim děkuje za příkladnou reprezentaci školy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postupující tanec "Pouto dlaní" získal na krajské taneční přehlídce soutěží MŠMT pro ZUŠ ve školním roce 2017/2018 třetí místo. Žákyním i jejich vedoucí učitelce, p. Ivoně Grégrové, upřímně blahopřejeme!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finálové kolo Karlovarského skřivánka v Karlových Varech:

Michal Salcburger získal ve velké konkurenci 38 soutěžících čestné uznání.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karlovarský skřivánek ve školním roce 2017/2018 byl pro školu úspěšný, neboť žá ze třídy Mgr. Šárky Brychové Michal Salcburger postoupil do celostátního kola v Karlových Varech.

Žákyně Nikola Pfefferová ze třídy MgA. Jany Cvejnové se umístila na 2. místě ve své kategorii.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve školním roce 2017/2018 se konaly soutěže pro hru na dechové nástroje a zpěv. V obou těchto zaměřeních se naši žáci rozhodně neztratili.

 Výsledky soutěže v tanci:

Soutěže se zúčastnily dvě tanbeční skupiny p. uč. Ivony Grégrové. 

Tanec s názvem Pouto dlaní postoupil do krajského kola.

Tanec Překážky se umístil v bronzovém pásmu.

 

Výsledky soutěže hra na zobcovou flétnu:

III. kategorie: Tereza Vaníčková - 3. místo

VI. kategorie: David Beneš - 3. místo

VIII. kategorie: Ladislav Kozelek - 3. místo

Všichni tři žáci jsou ze třídy p. uč. Aleny Vavrdové

X. kategorie: Lucie Fantová - 2. místo

Žačka je ze třídy Mgr. Heleny Matulové

 

Výsledky soutěže ve hře na příčnou flétnu:

V. kategorie: Jana Maršálková - 2. místo

VI. kategorie: Klára Holáňová - 3. místo

Žačky jsou ze třídy Mgr. Heleny Matulové

IX. kategorie: Nela Dobiášová - 2. místo

Žačka je ze třídy p. uč. Aleny Vavrdové

 

Výsledky soutěže ve hře na klarinet:

VII. kategorie: Zdenek Smejkal - 3. místo

VIII. kategorie: Ladislav Kozelek - 3. místo

Žáci jsou ze třídy p. uč. Václava Dittricha

 

Výsledky soutěže v sólovém zpěvu:

0. kategorie: Michal Salcburger - 2. místo

III. kategorie: Soňa Procházková - 2. místo

Zpěváci jsou ze třídy Mgr. Šárky Brychové

Navíc v pěvecké soutěži získala BcA. Jana Nevoralová ocenění za vynikající klavírní doprovod. Ti, kdo ji znáte, víte, že plným právem, neboť bez jejího hudebního doprovodu si některá hudební čísla ani nedovedeme předtavit.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V celostátním kole soutěže MŠMT pro ZUŠ ve hře na kytaru, které se konalo 19. - 20. 5. 2017 na ZUŠ Terezy Brzkové v Plzni, získaly naše žákyně Jana Maršálková čestné uznání I. stupně a Veronika Vodičková III. místo ve svých soutěžních kategoriích.

Upřímně jim a také pedagožce, p. uč. Kamile Holáňové, patří veliký dík a blahopřání za vynikající reprezentaci školy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úspěchu se dočkali v letošním klání výtvarných oborů také žáci naší školy, a to jak Mgr. Lenky Šáchové Ulipové (postup do celostátní přehlídky z pozice zlatého pásma), tak také MgA. Anny Sypěnové (postup do celostátní přehlídky z pozice stříbrného pásma a zároveň ocenění pro indivduální práce Sofie Volknerové).. Velké blahopřání oběma učitelkám a jejich žákům!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 22. 4. 2017 se konala houslová soutěž Újezdská notička, které se zúčastnili žáci ze třídy MgA. Dorothey Kellerové. Jejich premiéra na první soutěži tohoto tyou bylo velice úspěšné, cehož je důkazem zisk 1. místa, 2. místa a dvou 3. míst. Upřímně jim blahopřejeme!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. - 11- 4. 2017 se konalo krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na kytaru. Výsledky této soutěže jsou rovněž velice příznivé pro poctivou práci p. uč. Kamily Holáňové: Jana Maršálková získala ve své kategorii 1. místo s postupem do celostátního kola, Veronika Vodičková vybojovala sice 1. místo, ale bez postupui a Jiří Marčík skončil na 3. místě. Upřímně blahopřejeme!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. - 24. 3. 2017 se konalo okresníkolo soutěže MŠMT pro ZUŠ ve hře na kytaru.. Všichni sóloví zástupci ZUŠ Slunná 121 bylio velice úspěšní: Jana Maršálková v kategorii I., Jiří Marčík a Veronika Vodičková v kategorii III. obsadili 1. místa s postupem do krajského kola. Upřímně blahopřejeme p. učitelce Kamile Holáňové, z jejíž třídy jsou tito úspěšní žáci. S prázdnou neodešlo ani kytarové duo Jiří Marčík a Libuše Bučková, které získalo v silné konkurenci 3. místo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 2. 2017 - V tento den se konalo okresní kolo soutěže MŠMT pro ZUŠ ve hře na klavír. Zástupce ZUŠ Slunná 11, Adam Prokop, vybojoval svou hrou čestné uznání. Adam je te třídy BcA. Jany Nevoralové.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní kytarová soutěž "Zruč nad Sázavou 2016"

Veronika Vodičková - 3. místo ve II. kategorii, pedagog Kamila Holáňová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. - 21. května 2016, soutěž ve hře smíšených komorních souborů a kytarových orchestrů- Hradecké Guitarreando

duo Veronika Ročková, zobcová flétna, pedagog Mgr. Helena Matulová, Jiří Marčík, kytara, pedagog Kamila Holáňová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. - 9. 4. 2016 - soutěž ve hře na kytaru PRAGuitarra Clássica-

Veronika Vodičková - 3. cena, pedagog Kamila Holáňová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajské kolo soutěží ZUŠ ve hře na EKN, pořádané MŠMT

Tereza Koutná - 2. místo, žákyně Mgr. Ivo Bartoše

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní kollo soutěže ZUŠ , pořádané MŠMT, ve hře na EKN - keyborad

Jan Žalud - I. kategorie, 2. místo, žák Ing. Petra Veselky

Tereza Koutná - VIII. kategorie , 1. místo s postupem do krajského kola, žákyně Mgr. Ivo Bartoše

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. - 11. 11. 2015 - klavírní soutěž "Mozart opět v Olomouci"

Marie Brtníková ze třídy p. uč. Vlasty Martiškové se svým výkonem probojovala v o. kategorii do zlatého pásma.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. - 28. 3. 2015 - VI. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru "Praguitarra Clásicca 2015"

Jiří Marčík - I. kategorie, Čestné uznání

Veronika Vodičková - I. kategorie - 3. místo

Žáci jsou ze třídy p. uč. Kamily Holáňové

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 4. 2015 -  Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ČR v tanci

Tanec "Korálky" získal zvláštní ocenění poroty za kultivovaný a plastický pohyb paží.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 3. 2015 - Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ČR ve hře na dechové dřevěné nástroje v Brně

Hra na klarinet - Ladislav Kozelek ze třídy p. uč. Václava Dittricha - 2. místo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 3. 2015 - Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ČR ve hře na dechové dřevěné nástroje v Ivančicích

Hra na zobcovou flétnu - Kateřina Machová ze třídy MgA. Evy Nevoralové - 2. místo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 3. 2015 -  Okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ČR v tanci

                       Tanec "Korálky" - postup do krajského kola, ped. vedení p. uč. Ivona grégrová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 3. 2015 - Okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ČR ve hře na dechové dřevěné nástroje

Hra na zobcovou flétnu - Kateřina Machová ze třídy MgA. Evy Nevoralové - 1. místo ve IV. kategorii, postup do krajského kola

                                        Klára Holáňová ze třídy Mgr. Heleny Matulové- 2. místo ve III. kategorii

                                        Kateřina Klumpnerová ze třídy Mgr. Heleny Matulové - 2. místo ve II. kategorii

                                        Eliška Vystrčilová ze třídy Mgr. Heleny Matulové - 3. místo ve III. kategorii

                                        Ladislav Kozelek ze třídy Aleny vavrdové - 3. místo ve IV. kategorii

Hra na příčnou flétnu   - Natalie Železníková ze třídy MgA. Evy Nevoralové - 2. místo

Hra na klarinet -              Ladislav Kozelek ze třídy p. uč. Václava Dittricha - 1. místo  v I. kategorii s potupem od krajského kola

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 6. 2014 - Mezinárodní kytarová soutěž "Zruč nad Sázavou 2014" - 5. ročník.

Veronika Vodičková pod vedením p. uč. Kamily Holáňové vybojovala v silné konkurenci ve své I, kategorii nádherné t3. místo. Paní učitelce a hlavně Veronice upřímně blahopřejeme!!!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 5. 2014 - Krajské kolo národní přehlídky výtvarných oborů ČR základní uměleckých škol: Cena poroty s postupem od ústředního kola - výtvarná řada "Linie", pedagog Mgr. Lenka Šáchová Ulipová

Upřímně blahopřejeme k úspěchu žákům VO, kteří se podíleli na tvorbě výtvarného projektu "Linie"!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 3. 2014Soutěž žáků základních uměleckých škol ve hře na kytaru ve šk. roce 2013/2014 byla pro Základní uměleckou šjkolu v Brně na Slunné ul. 11 velice úspěšná:

Posuďtě sami:

Okresní kolo soutěže:

Jiří Marčík - 3. místo

Tomáš Kulich - 2. místo

kytarové trio: Libuše Bučková, Jiří Marčík a veronika Vodičková - 2. místo

Veronika Vodičková - 1. místo s postupem do krajského kola.

7. 4. 2014 - Krajské kolo soutěže:

Veronika Vodičková - 1. místo ( v této kategorii se nepostupuje do národního kola )

Myslím, že o Veronice ještě hodně uslyšíme. Vedení školy upřímně blahopřeje třídě p. uč. Kamile Holáňové za úspěšnou reprezenzaci školy, protože všichni zúčastnění dosáhli ocenění. Výborně!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 3. 2014 - Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír:

Ngo Thien Huong Dao - 3. místo

Veliký úspěch klavírního oddělení ve velmi silně brněnské konkurenci!!! Blahopřejeme!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 2. 2014 -  Karlovarský skřivánek - pěvecká soutěž. Soňa Procházková získala čestně uznání a Adéla Pfefferová se umístila na 3. místě.

 Oběma žačkám gratulujeme!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 11. 2013 - Národní soutěžní přehlídka audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let: Zvláštní ocenění poroty kolektivu ZUŠ Slunná za film "Den otevřených dveří" Do finálového kola postoupily všechny přihlášené animace výtvarného oboru, a to: "Dies irae", "Strašidelná třída", "Den otevřených dveří", "Záhady brněnského podzemí".

Autoři těchto animací uspěli také v rozhlasové soutěži "Oskárek a animace "Záhady brněnského podzemí" zvítězila v kategorii: animovaný film, skupiová práce, 6-10 let. Také animace "Den otevřených dveří" zvítězila v kategorii: animovaný film, skupinová práce, 10 - 14 let.

Veliký úspěch v tvorbě dosud nově vznikajícím předmětu výuky výtvarného oboru! Blahopřejeme!!!

To Top ↑