Školní vzdělávací program

Od školního roku 2012/2013 probíhá výuka na ZUŠ Slunná dle Školního vzdělávacího programu školy. Tento dokument je neustále aktualizován a doplňován.

Vážení rodiče a prarodiče, jakož i žáci, seznamte se, prosím, s jeho textem. Rádi přijmeme jakékoliv připomínky pro jeho případné doplnění.

 

Výuka na ZUŠ Slunná probíhá v hudebním oboru - předměty: hra na klavír, housle, kytaru, elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, flétnu, EKN (elektrické klávesové nástroje), sólový zpěv, violoncello, banjo. Nedělitelnou součástí výuky na ZUŠ je výuka hudební nauky, povinná pro 1. - 5. ročník studia.

Od 4. ročníku I. stupně přibudou žákům předměty koletivní interpretace - souborová hra nebo sborový zpěv nebo kolektivní interpretace jako taková zahrnující dua, tria či jiná pestrá nepojmenovatelná sdružení mladých hudebníků naší školy.

Dále škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v tanečním a výtvarném oboru, včetně možnosti přípravy k přijímacím zkouškám na příslušné školy vyššího stupně.

To Top ↑