Úřední deska

Úřední deska

Oznamovací povinnost vůči veřejnosti

 

  •          účel zpracování osobních údajů: matrika školy (ze zákona)
  •          kategorie osobních údajů: osobní údaje
  •          kategorie fyzických osob, kterých se osobní údaje týkají: žáci a zaměstnanci školy
  •          kategorie příjemců: ČŠI (Česká školní inspekce), ředitelka školy, hospodářka školy
  •          doba uchování osobních údajů: dle archivačního řádu školy
  •          likvidace osobních údajů: dle skartačního řádu školy
  •          správce osobních údajů: ředitelství školy

 

 

Podatelna Základní umělecké školy Brno, Slunná, příspěvkové organizace

Provozní doba:  PO, ST, ČT, PÁ v době od 10.00 do 14.00 hod.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě:

Základní umělecká škola Brno, Slunná,  příspěvková organizace

Slunná 11, 617 00 Brno

 Adresa pro doručování dokumentů v digitální podobě:   

reditelstvi@zus-slunna.cz

ID schránky:
cuxtikf

Pokud bude u datové zprávy zjištěn výskyt chybného datového formátu či programu, který by byl způsobilý přivodit škodu na informačním systému - nebude zpracován podatelnou.

Pokud bude doručený dokument neúplný či poškozený - nebude zpracován podatelnou

 

Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace je zřizovaná Jihomoravským krajem.

 

To Top ↑