Hudební obor

 

Vyučované předměty:

     hry na

 • klavír
 • housle
 • violoncello
 • zobcová flétna (sopraninová,sopránová,tenorová,altová)
 • příčná flétna
 • kytara
 • elektrická kytara
 • banjo
 • keyboard
 • klarinet
 • saxofon
 • sólový zpěv

Podle vypsaného termínu složí každý zájemce o studium přijímací zkoušku. Přijímáme žáky od pěti let do přípravného ročníku. Tito žáci chodí nejdříve 1 respektive 2 roky do předmětu Přípravná hudební výuka, kde se poprvé seznámí s notami, zazpívají si písničky za doprovodu rytmických nástrojů a prostřednictvím hudebních her si prohloubí své muzikální cítění. Součástí přípravného stupně je také výuka na hudební nástroj či zpěv.  Do prvního ročníku I. stupně jsou žáci zařazeni nejdříve od 7 let věku. Studium I stupně základního uměleckého vzdělávání se skládá ze studia těchto povinných předmětů: 1 hod. hudebního nástroje, popřípadě zpěvu a 1 hod. hudební nauky týdně. Zde se učí teorie, základy intonace a také dějiny hudby. Studium hudební nauky je pětileté. Od 4. ročníku až do ukončení studia  je dalším povinným předmětem studium kolektivní interpretace, soubrové hry nebo sborového zpěvu, opět 1 hod. týdně. Pokud má o studium hry na nástroj či zpěv zájem žák-začátečník starší 14ti let, je zařazen do přípravného studia II. stupně. I. stupeň studia trvá 7 let, II. stupeň čtyři roky. Na konci každého školního roku skládá žák postupovou zkoušku ze hry na hudební nástroj či zpěv.a dostává vysvědčení. V 7. ročníku I. stupně a ve IV. ročníku II. stupně má žák na doporučení pedagoga možnost vykonat zkoušku formou vystoupení na  Absolventském koncertě. 

 Podrobnosti o obsahu výuky se dovíte ze Školního vzdělávacího programu školy: http://www.zus-slunna.cz/skolni-vzdelavaci-program

 

Události

No image placeholder

Mozartovy děti 2024 - vystoupení na nám. Svobody

16.6.2024

Vystoupení žáků na nám. Svobody je naplánováno na čas 13.30.   Vystoupí zde, jak je již několik let zvykem, flétnový…

více
No image placeholder

Úspěchy našich žáků na soutěžích

28.5.2024

V letošním školním roce se konaly po delší odmlce soutěže pod záštitou MŠMT, a to mimo jiné v předmětových zaměřen…

více
No image placeholder

Jarní koncert ZUŠ Ježkova + spojený orchestr se ZUŠ Slunná

23.5.2024

Jarní koncert se koná v sále Veřejného ochránce práv od 17.30 hod.   ŠB

více
No image placeholder

Pouť v Horních Heršpicích a koncert

18.5.2024

V kostele sv. Maria Hofbauera v Horních Heršpicích se u příležitosti pouti v této části Brna uskuteční tradiční koncert žáků hudebn…

více
No image placeholder

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru 2024

13.5.2024

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru se koná v sále Otakara Motejsla v sídle Veřejního ochránce práv na Údolní…

více
No image placeholder

Koncert s názvem "Hraje celá rodina" v 19.00

2.5.2024

Pozor!   Změna podle původně uvedeného termínu!   Ve čtvrtek 2. 5. 2024 v 19.00 se uskuteční oblíbený koncert "Hraje…

více
Koncert sólistů v sále na Konzervatoři Brno

Koncert sólistů v sále na Konzervatoři Brno

12.4.2024

Koncert bude zahájen v 18.00 hod. Krásný akusticky výborně zařízený sál Konzervatoře Brno slibuje krásný hudební zá…

více
No image placeholder

Jubilanti Brno jih jaro 2024

11.4.2024

Vystoupení pro Jubilanty Brno jih začne v 15.00 po vystoupení žáčků z MŠ. Vystoupení se koná v konferenčním sále Radnice MČ Brno jih. …

více
No image placeholder

Koncert "Vítání jara" 2024

3.4.2024

Koncert vítání jara se koná 3. 4. 2024 v 17.00 ve spolupráci se studenty Ježkovy konzervatoře pro nevidomé. Koncert se koná v Dietrichsteinsk…

více
Koncert učitelů 2024

Koncert učitelů 2024

27.3.2024

Koncert učitelů se konal 27. 3. 2024 v sále školy.    Diváci si mohlui vyslechnout krásnou prezentaci téměř ze všech uměleck…

více
Březnový žákovský večírek 2024

Březnový žákovský večírek 2024

20.3.2024

Prozatím je plánován na čas 18.00. Pokud bude více přihlášených hudebních čísel, budou večírky 2 - v 18.00 a v 18.45. …

více
No image placeholder

Celobrněnský kytarový koncert 2024

6.3.2024

V sále ZUŠ V. Kaprálové se uskuteční 6. 3. 2024 v 18.00 další z celobrněnských koncertů, tentokrát věnovaný kytarám. ZU…

více
Karlovarský skřivánek 2024-Jihomoravský kraj

Karlovarský skřivánek 2024-Jihomoravský kraj

15.2.2024

15. 2. 2024 proběhlo regionálníkolo pro Brno město a krajské kolo pro Jihomoravský kraj v sále ZUŠ Slunná. V porotě zasedla MgA. Naděžda Blá…

více
No image placeholder

Testy z hudební nauky pro žáky s více jak 50% absencí

11.1.2024

V úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hod. je pro výše zmíněné žáky vyhrazena doba pro doplnění známky z hudební nauky. V…

více
Koncert tříkrálový v kostele sv. Jiljí

Koncert tříkrálový v kostele sv. Jiljí

5.1.2024

Koncert v kostele sv. Jiljí v Brně Komárově bude zahájen po mši svaté cca v 19.00 hod.   Jste všichni zváni na poklidné…

více
No image placeholder

Vánoční koncert ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela a ZUŠ se ZUŠ Slunnou

13.12.2023

Koncert se koná v sále O. Motejla v sídle Veřejného ochránce práv ve spolupráci se žáky ZUŠ Slunná, začátek koncertu 17…

více
Vánoční koncert žáků hudebního oboru

Vánoční koncert žáků hudebního oboru

12.12.2023

Vánoční koncert žáků hudebního oboru se konal v úterý 12.12.2023 v sále Otakara Motejla v sídle Veřejného ochránce práv…

více
Vánoční večírek v 18.00 hod.

Vánoční večírek v 18.00 hod.

6.12.2023

Vánoční večírek v 18.00 a v 18.45 v sále ZUŠ Slunná 11.     ŠB

více
Předvánoční vystoupení ve 14.00 pro klienty Domova pro seniory v Brně Tuřanech, ul. Holásecká

Předvánoční vystoupení ve 14.00 pro klienty Domova pro seniory v Brně Tuřanech, ul. Holásecká

27.11.2023

Tradiční předvánoční vystoupení pro klienty Domova pro seniory v Brně Tuřanech připravili žáci hudebního oboru se svými pedagogy.  

více
Žákovský večírek - listopad 2023

Žákovský večírek - listopad 2023

15.11.2023

První žákovský večírek žáků hudebního oboru se uskuteční 15. 11. 2023 v 18.00 hod. Pokud bude přihlášených více hudebn…

více
Vystoupení "Sborečku" v Dietrichsteinském paláci

Vystoupení "Sborečku" v Dietrichsteinském paláci

11.11.2023

Pěvecký "Sboreček" pod vedením MgA. Jany Cvejnové vystoupil na koncertu v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v sobotu 11. 11. 2023, začátek…

více
Slavnost jubilantů Brno Chrlice

Slavnost jubilantů Brno Chrlice

14.10.2023

Slavnost jubilantů Brno Chrlice se koná na zámečku v Chrlicích od 15.00 hod.   Šárka Brychová, ředitelka školy

více
Slavnost jubilantů Brno jih

Slavnost jubilantů Brno jih

13.10.2023

Slavnost jubilantů Brno jih spojené s vystopení žáků hudebního oboru ZUŠ Slunná se koná jen ve čtvrtek v 15.00 hod.   &Scaron…

více
Den seniorů cca od 15.00 hod.

Den seniorů cca od 15.00 hod.

1.10.2023

Slavnosti Dne seniorů v Brně Komárově se zúčastní také žáci ZUŠ Slunná s hudebním a tanečním programem, který, jak doufá…

více
Výchovné koncerty pro žáky ZŠ Tuháčkova 2023

Výchovné koncerty pro žáky ZŠ Tuháčkova 2023

27.6.2023

Uvádění letošních výchovných koncertů pro žáky ZŠ Tuháčkova se ujali naši žáci Petr Beneš a Eliška Pinď…

více
Mozartovy děti a ZUŠ Slunná

Mozartovy děti a ZUŠ Slunná

18.6.2023

I letošního ročníku Mozartových dětí se ZUŠ Slunná zúčastnila. Díky obětavé práci p. uč. Aleny Vavrdové a ž…

více
No image placeholder

Talentové zkoušky na ZUŠ - výuka hudebního oboru

16.5.2023

Vážení rodiče, milí žáci!   Ve dnech konání talentových zkoušek v úterý 16. 5. a ve čtvrtek 25. 5. se…

více
Absolventský koncert kytarového oddělení

Absolventský koncert kytarového oddělení

15.5.2023

Absolventský koncert kytarového oddělení se uskutečnil v PF Café na Dominikánském nám. u kostela sv. Michala od 18.18 hod.   …

více
No image placeholder

Výběrové řízení na pozici pedagoga hry na klarinet a saxofon

3.5.2023

ZUŠ Slunná vyhlašuje na 3. 5. 2023 výběrové řízení na pozici pedagoga hry na klarinet a saxofon. Podrobnosti v příloze této zpr…

více
Koncert učitelů 2023 od 19.00 hod.

Koncert učitelů 2023 od 19.00 hod.

27.4.2023

Hráli jsme jen pro vás!     ŠB    

více
Koncert sólistů

Koncert sólistů

21.4.2023

Jarní koncert se uskutečnil v sále L. Janáčka na Konzervatoři Brno. Žáci si měli možnost zahrát a zazpívat v nádherném akusticky…

více
No image placeholder

Vítání jara 2023

12.4.2023

Spolu se studenty Konzervatoře J. Deyla vystoupí naši žáci, Jan Buchta ze třídy J. Nevoralové a Sboreček J. Cvejnové, kteří přednesou dí…

více
Celobrněnský pěvecký koncert

Celobrněnský pěvecký koncert

30.3.2023

Celobrněnský pěvecký koncert se s dvouletou přestávkou vrátil do povědomí veřejnosti 30. 3. 2023 v 18.00 hod. sále ZUŠ V. Kaprálové.…

více
Vystoupení pro klienty CSS na zámečku v Chrlicích

Vystoupení pro klienty CSS na zámečku v Chrlicích

23.3.2023

Krátké vystoupení bylo osvěžením soutěžního klání ve zpěvu mezi klienty několika center sociálních služeb v oblasti pro slabozrak…

více
No image placeholder

Celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2023

22.3.2023

V celostátním kole této soutěže bude reprezentovat ZUŠ Slunnou Anna Leskovjanová v kategorii A2. Držme ji všechny palce!!!   &Scaron…

více
No image placeholder

Karlovarský skřivánek - Brno-město, Jihomoravský kraj - výsledková listina

28.2.2023

Všechna první místa jsou s postupem do celostátního kola v Karlových Varech.   ŠB

více
No image placeholder

Karlovarský skřivánek 2023-Jihomoravský kraj

14.2.2023

Krajské kolo se uskuteční v úterý 14. 2. 2023 dle harmonogramu, který se bude rozesílat 9. 2. 2023        …

více
No image placeholder

Karlovarský skřivánek 2023 - region Brno - město

14.2.2023

Karlovarský skřivánek 2023 - regionální kolo Brno - město -  se bude konat na ZUŠ Slunná 11 v Brně Komárově. 14. 2. 2023, přihlá&scaron…

více
Novoroční žákovský večírek

Novoroční žákovský večírek

25.1.2023

Novoroční žákovský večírek se koná v sále ZUŠ a začne v 18.00 hod.

více
Koncert Tříkrálový

Koncert Tříkrálový

6.1.2023

Koncert se konal v nejstarším barokním kostele v Česku, který stále slouží svému původnímu účelu, pro který byl postaven,…

více
Vystoupení v Domově pro seniory Holásecká, Brno Tuřany

Vystoupení v Domově pro seniory Holásecká, Brno Tuřany

15.12.2022

Přijali jsme pozvání na vystoupení v Domově pro seniory. Vystopení je naplánované na čtvrtek 15. 12. 2022 od 14.00 hod..   ŠB

více
Vánoční žákovský večírek 2022

Vánoční žákovský večírek 2022

14.12.2022

Na Vánoce se řádně připravíme zpěvem vánočních koled a vánočních písní.    ŠB

více
No image placeholder

Společný vystoupení orchestru ZUŠ Slunná a ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela

12.12.2022

Pozor, změna začátku koncertu: Koncert se koná v sále Veřejného ochránce práv na Údolní ul. č. 39 v 17.00 hod. Od 16.00 zde bude orchestr…

více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

1.12.2022

Adventní koncert se školy se uskuteční, pokud vše půjde podle plánu, v Konventu Milosrdných bratří v 18.00 hod. V předsálí budete…

více
Hraje celá rodina

Hraje celá rodina

24.11.2022

Po dvou letech si opět vyslechneme produkci rodinných hudebních seskupení. Kam se hrabe Kelly Family!!   Začátek koncertu v 19.00 s tanečn…

více
První žákovský večírek ve šk. roce 2022/2023

První žákovský večírek ve šk. roce 2022/2023

9.11.2022

V tanečním sále ZUŠ Slunná se uskuteční první žákovský večírek hudebního oboru. Uvidíme kolik bude přihlá&scaron…

více
První vystoupení Jubilanti Brno jih

První vystoupení Jubilanti Brno jih

8.9.2022

Úplně první vystoupení žáků ZUŠ se uskuteční 8. 9. 2022 od 15.00 (vystoupení našich žáků cca po 15.15) u příležitosti…

více
Výchovné koncerty pro ZŠ Tuháčkovou

Výchovné koncerty pro ZŠ Tuháčkovou

24.6.2022

Výchovné koncerty tentokrát s překvapením: violoncellovým triem Daniela Dobšíka.   ŠB

více
Koncert brněnských ZUŠ v Besedním domě

Koncert brněnských ZUŠ v Besedním domě

22.6.2022

Naši školu na koncertě reprezentovala Jana Maršálková ze třídy Mgr. Heleny Matulové přednesem skladby J. J. Quantze: Koncert G dur  - Allegro…

více
Mozartovy děti 2022

Mozartovy děti 2022

19.6.2022

Po dvou letech opět na nám. Svobody a Mozartovy děti. Alena Vavrdová, její flétnový soubor a hosté. Opět přijal pozvání uměleck…

více
Vernisáž výstavy prací žáků z výtvarné třídy Aleny Krhánkové Petruželové

Vernisáž výstavy prací žáků z výtvarné třídy Aleny Krhánkové Petruželové

6.6.2022

V pondělí 6. 6. 2022 v 17.00 hod se uskutečnila v prostorách Café Prostor na ul. Kounicova 7 vernisáž výstavy prací žáků výtvarného…

více
Absolventský koncert č. 2 i č. 3

Absolventský koncert č. 2 i č. 3

1.6.2022

Tyto dva absolvetské koncerty se konaly v Dietrichsteinském sále na Zelném trhu. Absolvovali na nich žáci ze tříd p. učitelů: Ivo Bartoše, Š…

více
Absolventský koncert č. 1

Absolventský koncert č. 1

31.5.2022

Tento absolventský koncert se konal v 18.00 hod. v Křišťálovém sále na Staré radnici, Radnická ulice (u krokodýla). Absolvovali na něm ž…

více
Hornoheršpická pouť v cca 10.45, kostel sv. Maria Hofbauera

Hornoheršpická pouť v cca 10.45, kostel sv. Maria Hofbauera

21.5.2022

Opět můžeme hrát a zpívat!!!   Tradice vystoupení žáků ZUŠ Slunná v kostele sv. Maria Klementa Hofbauera v Horních Her&scaron…

více
Slavnostní závěrečný koncert hudebního oboru

Slavnostní závěrečný koncert hudebního oboru

10.5.2022

Slavnostní závěrečný koncert se uskutečnil v sále Otakara Motejla v sídle Veřejného ochránce práv na Údolní ulici 39 v Brně.…

více
Kytarový absolventský koncert

Kytarový absolventský koncert

27.4.2022

Kytarový absolventský koncert se konal v sále společnosti Práh ve Vaňkovce, jak jsme zjistili sál velice příznivý pro jemný kytarový…

více
Krajské kolo soutěží MŠMT v tanci

Krajské kolo soutěží MŠMT v tanci

20.4.2022

Vynikajícím předvedením tanečního čísla U Dunaje žačky II. stupně získaly 3. místo ve IV. kategorii .   …

více
Jubilanti jaro 2022 Brno jih 2.

Jubilanti jaro 2022 Brno jih 2.

8.4.2022

Vystoupení našich žáků u příležitosti slavnosti jubilantů Brno jih se uskutečnilo tradičně v konferenčním sále MÚ Brno jih v 15.00 hod.

více
Jubilanti jaro 2022 Brno jih 1.

Jubilanti jaro 2022 Brno jih 1.

7.4.2022

Vystoupení našich žáků u příležitosti slavnosti jubilantů Brno jih se uskutečnilo tradičně v konferenčním sále MÚ Brno jih v 15.00 hod.

více
Vítání jara, koncert k poctě nevidomých autorů

Vítání jara, koncert k poctě nevidomých autorů

6.4.2022

Letošní koncert Vítání jara se uskutečnil ve středu v sále ZUŠ F. Jílka na Vídeňské ulici v 17.00 hod. Za naši &scaron…

více
Výsledková listina - Karlovarský skřivánek - regionální kolo Brno a Jihomoravský kraj

Výsledková listina - Karlovarský skřivánek - regionální kolo Brno a Jihomoravský kraj

28.2.2022

V příloze naleznete výsledkovou listinu soutěže, konané 15. 2. 2022   Všem postupujícícm do celostátního kola srdečně…

více
Žákovský únorový večírek

Žákovský únorový večírek

16.2.2022

Aktualizace: Večírky budou v tento den dva: první v 18.00, druhý v 18.45   16. 2. 2022 v 18.00 hod. se koná v sále školy na ZU&Scaron…

více
Karlovarský skřivánek 2022

Karlovarský skřivánek 2022

15.2.2022

15. 2. 2022 se uskutečnilo na ZUŠ Slunná 11 regionální kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Z fotogalerie můžete vidět, že pod heslem "s …

více
Novoroční večírek ještě s příchutí vánoční

Novoroční večírek ještě s příchutí vánoční

26.1.2022

26. 1. 2022 v 18.00 se koná Novoroční večírek, na kterém si možná ještě zazpíváme i koledy.   ŠB

více
Natáčení vystoupení spojeného orchestru ZUŠ Ježkova a ZUŠ Slunná

Natáčení vystoupení spojeného orchestru ZUŠ Ježkova a ZUŠ Slunná

25.1.2022

  Natáčení se uskutečnilo, i když většina členů orchestru a téměř celý sbor dostihl Covid nebo karanténa. Termín ale bohužel změněn b…

více
Tříkrálový koncertík v 18.45

Tříkrálový koncertík v 18.45

6.1.2022

Letos se opět uskuteční Tříkrálový koncertík v kostele sv. Jiljí po mši svaté, začátek cca v 18.45.   ŠB

více
Vánoční žákovský večírek 15. 12. 2021

Vánoční žákovský večírek 15. 12. 2021

16.12.2021

Vánoční večírky se budou konat v sále ZUŠ na Slunné 11 a budou dva:   první začne v 18.00, druhý v 18.45  …

více
No image placeholder

Adventní koncert na Špilberku - ZRUŠENO

7.12.2021

Adventní koncert na Špilberku! ZRUŠEN   Loni odvolaný a letos snad uskutečněný koncert na Špilberku za podpory Magistrátu…

více
Vánoční koncert 2021 - ZRUŠENO - ... a přesto se točil!

Vánoční koncert 2021 - ZRUŠENO - ... a přesto se točil!

1.12.2021

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy!   Po důkladném zvážení a poradě s pedagogy školy jsem…

více
No image placeholder

Vystoupení v Technickém muzeu města Brna - ZRUŠENO

24.11.2021

Akce je ze strany organizátora - vedení Technického muzea města Brna - zrušena.   -----------------------------------------------------------------…

více
Vystoupení pro Unii pečujících

Vystoupení pro Unii pečujících

20.11.2021

Vystoupení se uskuteční v Caffé Práh, a to ve dvou blocích. Odpoledne bude zahájeno ve 14.45, ukončeno v 17.00. Na pódiu se můžete těšit…

více
První žákovský večírek roku 2021

První žákovský večírek roku 2021

10.11.2021

Pokusíme se uspořáddat Žákovský večírek pro rodiče. 10. 11. 2021 v 18.00   Snad nám to tentokrát vyjde.  

více
Vystoupení na Vítání občánků - Brno jih

Vystoupení na Vítání občánků - Brno jih

23.10.2021

V sobotu 23. 10. 2021 vystoupí žáci naší školy s hudebním programem pro naše nejmenší občánky v 9.00 a v 10.30 hod. …

více
Čtvrteční vystoupení pro jubilanty Brno jih v 15.00 hod.

Čtvrteční vystoupení pro jubilanty Brno jih v 15.00 hod.

21.10.2021

Pro čtvrteční jubilanty z  oblasti Brno jih máme připraven jiný program než ve středu. To aby se nám děti na vystoupeních, kterých prozatím…

více
Vystoupení pro jubilanty Brno jih v 15.00 hod.

Vystoupení pro jubilanty Brno jih v 15.00 hod.

20.10.2021

Ve středu 20.10.2021 v 15.00 hod. vystoupí žáci hudebního oboru u příležitosti oslavy jubilantů Brno jih v konferenční místnosti MÚ Brno jih. …

více
Absolventský koncert č. 2, čtvrtek 17. 6. 2021

Absolventský koncert č. 2, čtvrtek 17. 6. 2021

17.6.2021

První ze dvou absolventských koncertů žáků hudebního oboru se koná ve čtvrtek 17. 6. 2021 v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 8, v 17.00…

více
Absolventský koncert, středa 16.6.2021

Absolventský koncert, středa 16.6.2021

16.6.2021

První ze dvou absolventských koncertů žáků hudebního oboru se koná ve středu 16. 6. 2021 v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 8, v 17.00…

více
No image placeholder

Absolventské koncerty - 23. 6. a 24. 6. 2020

24.6.2020

Absolventské koncerty   Tak přece jen se nám podaří uspořádat absolventské koncerty!!! V termínu…

více
No image placeholder

První vystoupení žáků ZUŠ Slunná po ukončení nouzového stavu

12.6.2020

Noc kostelů v  pátek 12. 6. 2020   První veřejné vystoupení žáků ZUŠ Slunná po ukončení…

více
No image placeholder

Hudební květnový dýchánek v Chrlicích ve 14.00 - ZRUŠENO

25.4.2020

Hudební dýchánek se měl konat 6. 5. 2020. Z důvodu pnademie Coronaviru Covid-19 vystoupení zrušeno.

více
No image placeholder

Koncert absolventů v Křišťálovém sále

8.4.2020

O uskutečnění budeme informovat. S velkou pravděpodobností bude termín koncertu posunut dle epidemiologické situace v regionu.

více
No image placeholder

Zrušení termínu Absolventských koncertů

8.4.2020

Vážení žáci, milí rodiče!   V souvislosti s dramatickým vývojem postupu koronaviru SARS-CoV-2 a mimořádnými opatřen…

více
No image placeholder

Karlovarský skřivánek - ZRUŠENÍ celostátního kola

29.3.2020

Vážení přátelé!   Celostátní kolo z důvodu pandemie coronaviru Covid-19 bylo zrušeno!  

více
No image placeholder

Karlovarský skřivánek

7.3.2020

Letošní ročník Karlovarského skřivánka přinesl žákům a pedagogům ZUŠ Slunná 2 cenné pomyslné zlaté kovy:  …

více
No image placeholder

Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír

3.3.2020

Okresní kolo soutěže MŠMT pro ZUŠ ve hře na na klavír se uskutečnilo na ZUŠ J. Kvapila 2. 3. 2020.   Zúčastnila se jej  žačka ze…

více
No image placeholder

Okresní kolo ve hře na kytaru

3.3.2020

Okresní kolo ve na kytaru se konalo 4. 3. 2020 na ZUŠ Universum v Brně Řečkovicích, Kořenského 23 b.   Okresní kolo bylo korunováno…

více
No image placeholder

Karlovarský skřivánek - regionální kolo 2020

13.2.2020

Regionální kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek se bude konat tentokrát na ZUŠ varhanická, Smetanova 14, Brno. 

více
No image placeholder

Karlovarský skřivánek 2020

12.2.2020

Karlovarský skřivánek - regionální kolo Brno 2020 ZUŠ varhanick…

více
No image placeholder

Povánoční koncert sólistů

27.1.2020

Povánoční koncert sólistů Křišťálový sál, Radnická ul. (u krokodýla) v 18.00 hod.   A ještě…

více
Koncert na Tři krále

Koncert na Tři krále

6.1.2020

Kostel sv. Jiljí a již tradiční koncert na oslavu křesťanských svátků.

více
Vánoční koncert v Konventu Milosrdných bratří v 16.00

Vánoční koncert v Konventu Milosrdných bratří v 16.00

7.12.2019

Nádherná slavnostní atmosféra Vánočního koncertu žáků ZUŠ Slunná a jejich hostů, umocněná prostředím Konventu Milosrdn…

více
Vystoupení pro obyvatele Domova pro seniory ve 13.30

Vystoupení pro obyvatele Domova pro seniory ve 13.30

20.11.2019

V srdečném prostředí kromě klasiků zazněly také první koledy roku 2019.

více
Hudební dýchánek opět v Chrlicích ve 14.00

Hudební dýchánek opět v Chrlicích ve 14.00

13.11.2019

Krásná klasická i neklasická hudba zazněla před vděčným publikem na zámečku v Chrlicích.

více
Mozartovy děti na nám. Svobody

Mozartovy děti na nám. Svobody

15.6.2019

Opět uvidíme a uslyšíme soubor p. učitelky Aleny Vavrdové na nám. Svobody v sobotu 15. 6. 2019 v čase 13.00 - 14.00 spolu s hostem programu: uměleckým …

více
Koncert sólistů v Křišťálovém sále

Koncert sólistů v Křišťálovém sále

28.5.2019

K slavnostním událostem školního roku 2018/2019 můžeme směle zařadit Koncert sólistů v Křišťálovém sále na Staré radnici. Na…

více
Noc kostelů 2019

Noc kostelů 2019

24.5.2019

Jako je již dobrým zvykem: naši "Zobáčci" vystoupili na koncertě  u příležitosti akce "Noci kostelů" v kostele sv. Michala na Dominikánském ná…

více
Hraje a zpívá celá rodina 2019

Hraje a zpívá celá rodina 2019

22.5.2019

Již potřetí v historii uvedení netradičního večírku Hraje a zpívá celá rodina jsme se přesvědčili o inspirativní síle našich…

více
Koncert u příležitosti konání Pouti v Horních Heršpicích

Koncert u příležitosti konání Pouti v Horních Heršpicích

18.5.2019

Žáci ZUŠ vystoupili u příležitosti konání hornoheršpické pouti s programem klasické hudby v kostele sv. Maria Hofbauera.

více
Závěrečný koncert hudebního oboru 2019

Závěrečný koncert hudebního oboru 2019

16.5.2019

Závěrečný koncert hudebního oboru se konal v sále Veřejného ochránce práv. téměř 70 účinkujících se představilo pestr…

více
No image placeholder

Květnový hudební dýchánek

15.5.2019

Květnový hudební dýchánek se koná opět na zámečku v Chrlicích, začátek ve 14.00 hod.

více
No image placeholder

Koncert ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela

14.5.2019

Koncert, na kterém, opět vystoupí spojený orchestr těchto škol, se koná v sále Veřejného ochránce práv v 17.30.

více
No image placeholder

Okresní kolo soutěže ve hře na EKN

3.5.2019

Okresního kola soutěže MŠMT ve hře na EKN se zúčastnili celkem 4 žáci a všichni vzorně reprezentovali nejen školu, ale také práci svý…

více
Absolventské hudební koncerty

Absolventské hudební koncerty

9.4.2019

Koncerty absolventů se konaly 9. 4. 2019 v 17.00 a v 18.30 v Křišťálovém sále na Staré radnici. Všem účinkujícím vedení …

více
No image placeholder

Koncert učitelů 2019

27.3.2019

Koncert učitelů ZUŠ Slunná se koná v 18.30 v sále školy.

více
No image placeholder

Celobrněnský kytarový koncert

20.3.2019

Historicky první Celobrněnský kytarový koncert se koná 20. 3. 2019 v sále ZUŠ Došlíkova v Brně Židenicích. Čas konání…

více
Vernisáž fotografií

Vernisáž fotografií

28.2.2019

Na Vídeňské ulici v RockCaffé v Brně se konala výstava fotografií, na kterou byli přizváni žáci ZUŠ Slunná pro realizaci slavnostn…

více
Žákovský večírek v 18.00 v sále školy

Žákovský večírek v 18.00 v sále školy

27.2.2019

Opět budou večírky dva:   První začne v 18.00 a kromě běžného složení programu zde uslyšíme "Sboreček" pod vedením MgA. Jany…

více
Vánoční koncert ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela

Vánoční koncert ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela

12.12.2018

Společné vystoupení v rámci spojeného orchestru žáků ZUŠ Slunná a ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela bylo provedeno s velkým …

více
Hudební večírek k 100. narozeninám České republiky

Hudební večírek k 100. narozeninám České republiky

31.10.2018

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy! Ve školním roce budou z organizačních důvodů posunuty začátky žákovsk…

více
Mozartovy děti, nám. Svobody ve 13.45

Mozartovy děti, nám. Svobody ve 13.45

16.6.2018

Opět po roční přestávce vystoupili žáci naší školy ze třídy p. uč. Aleny Vavrdové na nám. Svobody v rámci projektu Mozartovy…

více
Večírek "Hraje a zpívá celá rodina"

Večírek "Hraje a zpívá celá rodina"

6.6.2018

Pro velký úspěch a nádherné výkony v loňském roce i pro báječnou atmosféru, ke které dopomohli jak účinkující.…

více
No image placeholder

Noc kostelů 2018

25.5.2018

Jako je již každoroční tradicí, vystoupí komorní soubor zobcových fléten "Zobáčci" u příležitosti Noci kostelů v Brně v kostele sv. Michala…

více
ZUŠ Open - koncert v Ernově sále, Radnická ulice

ZUŠ Open - koncert v Ernově sále, Radnická ulice

24.5.2018

U příležitosti happeningové akce ZUŠ Open uspořádala ZUŠ Slunná koncert tentokrát poprvé v Ernově sále na Staré radnici.V r…

více
No image placeholder

Májový koncert ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela v 17.30

17.5.2018

Jako o vánocích vytvořily spřátelené školy ZUŠ Slunná a ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela společný projekt a zahrají v…

více
Závěrečný koncert hudebního oboru 2018

Závěrečný koncert hudebního oboru 2018

6.5.2018

Závěrečný koncert hudebního oboru se bude konat v sále Veřejného ochránce práv v 16.00 hod.

více
Vítání jara na Konzervatoři Brno 2018

Vítání jara na Konzervatoři Brno 2018

18.4.2018

Žák naší školy, Adam Prokop ze třídy BcA. Jany Nevoralové, se zúčastnil koncertu na poctu nevidomých hudebních skladatelů na Brněnsk…

více
No image placeholder

Karlovarský skřivánek 2018 - finále

13.4.2018

Finálové kolo proběhlo 26. 3. 2018 v Karlových Varech.   Zástupce ZUŠ Slunná - Michal Salcburger - se zastal své úlohy…

více
Koncert s Bordeaux

Koncert s Bordeaux

11.4.2018

ZUŠ Slunná navázala spolupráci s Česko frrancouzskou společností v Bordeaux. Jejich prvním společným projektem se stal koncert v Dietrichsteinsk…

více
Absolventský koncert 2018

Absolventský koncert 2018

10.4.2018

V úterý 10. 4. 2018 pro velký počet absolventů se v letošním školním roce konaly dva koncerty v 17.00 a v 18.30, a to v nádherném Kři…

více
Zobáčci v Dětské nemocnici

Zobáčci v Dětské nemocnici

5.4.2018

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 ve spolupráci s dramatickým oborem ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela se konal společný koncert flétnového souboru Zobáčci…

více
No image placeholder

Karlovarský skřivánek - postup

26.3.2018

Můžeme s radostí oznámit, že žák ZUŠ Slunná, Michal Salcburger postupuje od finále sotěže Karlovarský skřivánek, které se koná…

více
No image placeholder

Výsledky soutěží MŠMT pro ZUŠ

23.3.2018

V letošním roce se konají soutěže pro hru na dechové nástroje a zpěv. V obou těchto zaměřeních se naši žáci rozhodně neztratili. …

více
Koncert učitelů 2018

Koncert učitelů 2018

21.3.2018

Milí žáci, rodiče, v neposlední řadě prarodiče a přátelé našich žáků!   Pedagogové ZUŠ Slunná vás…

více
No image placeholder

Karlovarský skřivánek 2018

19.3.2018

Regionální kolo Karlovarského skřivánka proběhlo ve středu  21. 2.2018. Soutěž byla malinko poznamenána chřipkovou epidemií. A tedy všem, kteř…

více
Vernisáž fotografické soutěže Rok na jezerech

Vernisáž fotografické soutěže Rok na jezerech

8.3.2018

Žačka p. uč. Kamily Holáňové byla pozvána k vystoupení na vernisáži fotografické výstavy Rok na jezerech, která se konala od 8. 3. 2018 v…

více
Tříkrálový koncert v kostele sv. Jiljí

Tříkrálový koncert v kostele sv. Jiljí

5.1.2018

Tříkrálový koncert v kostele sv. Jiljí se konal den před dnem, kdy nás měli opravdu navštívit Tři králové, aby nám popřá…

více
Vánoční koncert s klienty CSS v Semilasse

Vánoční koncert s klienty CSS v Semilasse

19.12.2017

Podobný koncert, jaký byl v na zámečku v Chrlicích, se uskutečnil v kulturním centru Semilasso v Brně Králové Poli. Zajímavý kulturn…

více
No image placeholder

Adventní hraní před kostelem sv. Jiljí v Brně Komárově

17.12.2017

Adventní hraní, které je tradicí v této městské části, začne v 17.00

více
Vánoční koncert s klienty CSS na zámečku v Chrlichích

Vánoční koncert s klienty CSS na zámečku v Chrlichích

16.12.2017

Společný projekt CSS v Brně Chrlicích a žáků ZUŠ Slunná. Společné zpívání a hraní, doplněné skvělým klaví…

více
Vánoční žákovský večírek

Vánoční žákovský večírek

13.12.2017

Uvidíme, jesli budou letos dva jako každý rok....? A byl jen jeden! Zato bohatý na inspiraci, co zpívat pod vánočním stromečkem.

více
Vánoční koncert

Vánoční koncert

10.12.2017

Vánoční koncert se letos konal v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici 7. Toto pro dobu vánoční inspirující prostřed…

více
Vánoční koncert ve spolupráci se ZUŠ J. G. Mendela

Vánoční koncert ve spolupráci se ZUŠ J. G. Mendela

7.12.2017

  Ve spolujpráci se ZUŠ J. G. Mendela připravila ZUŠ Slunná Vánoční koncerty ve společném nastudování projektu s n…

více
Žákovský večírek 29.11.2017

Žákovský večírek 29.11.2017

29.11.2017

Žákovský večírek musel být pro velký počet účinkujících rozdělen na dva po sobě jdoucí večírky, oba zhruba v délce půl…

více
Den laskavosti v Tuřanech

Den laskavosti v Tuřanech

13.11.2017

Malý odpolední koncert u příležitosti Světového dne laskavosti se uskutečnil v Domově pro seniory v Brně Tuřanech. Pro naše žáky to nebyl ojedinělý…

více
Vystoupení pro klienty CSS v Chrlicích

Vystoupení pro klienty CSS v Chrlicích

18.10.2017

Vystoupení pro klienty Centra sociálnícxh služeb pro slabozraké a nevidomé začne na zámečku v Chrlicích ve 14.00.

více
Výchovné koncerty pro žáky ZŠ Tuháčkova

Výchovné koncerty pro žáky ZŠ Tuháčkova

28.6.2017

Jako je již hezkou tradicí, každý školní rok v jeho závěru jsme uspořádali výchovné koncerty pro žáky I. stupně ZŠ Tuhá…

více
Noc kostelů

Noc kostelů

10.6.2017

V pátek 9. 6. 2017 se zúčastnili žáci ZUŠ Slunná Noci kostelů: v 19.30 vystoupili v kostele sv. Jiljí a flétnový soubor "Zob…

více
Hraje a zpívá celá rodina

Hraje a zpívá celá rodina

7.6.2017

Historicky první večírek na téma "Hraje a zpívá celá rodina" se setkal s nebývalým zájmem žáků a jejich blízkých…

více
Vernisáž výstavy ve sklepení Artissimo

Vernisáž výstavy ve sklepení Artissimo

6.6.2017

Vernisáž výstavy se konala v úterý 6. 6. 2017 u příležitosti zahájení výstavy prací žáků výtvarného oboru ve…

více
Koncert krásné hudby v 18.30 na Staré radnici

Koncert krásné hudby v 18.30 na Staré radnici

30.5.2017

Slavnostní koncert sólistů na Staré radnici v Křišťálovém sále v Brně jako součást happeningových akcí ZUŠ Open pod z…

více
Slavnostní otevření rekonstruovaného nádvoří v Brně Tuřanech

Slavnostní otevření rekonstruovaného nádvoří v Brně Tuřanech

27.5.2017

Slavnostní otevření nádvoří v prostorách Městského úřadu Brno Tuřany mělo vpravdě slavnostní ráz. K přípravě koncertu vedle…

více
Pouť v Horních Heršpicích

Pouť v Horních Heršpicích

20.5.2017

Již tradičně vystoupili naši žáci u příležitosti konání pouti v Horních Heršpicích a přispěli k programu vystoupením žáků…

více
Závěrečný koncert hudebního oboru

Závěrečný koncert hudebního oboru

14.5.2017

Koncert se koná v neděli od 16.00 hod. v sále Otakare Motejla v sídle Veřejného ochránce práv. Všichni žáci, rodiče a přátelé …

více
Absolventský koncert v Dietrichsteinském paláci

Absolventský koncert v Dietrichsteinském paláci

25.4.2017

V letošním roce se budou konat dva koncerty:začátky jsou v 17.30 a v 19.00.

více
Vítání jara na Konzervatoři Brno

Vítání jara na Konzervatoři Brno

19.4.2017

Koncert pod názvem Vítání jara se konal v koncertním  sále Konzervatoře Brno. Tento koncert byl zaměřen na skladby nevidomých skladatelů…

více
Hudební odpoledne na zámečku v Chrlicích

Hudební odpoledne na zámečku v Chrlicích

3.4.2017

Hudební odpoledne začne v 15.30 hod.

více
No image placeholder

Karlovarský skřivánek - regionální kolo brno - město - výsledková listina

31.3.2017

Ve středu 15. 2. 2017 se konalo regionální kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. ZUŠ Slunnou úspěšně reprezentovala Soňa Prochá…

více
Vánoční koncert v 16.00

Vánoční koncert v 16.00

11.12.2016

Vánoční koncert se koná opět v sále Veřejného ochránce práv v neděli, 11. 12. 2016 v 16.00 hod. V předsálí si budete moci shlé…

více
Vystoupení pro klienty Tyflocentra v Králově poli

Vystoupení pro klienty Tyflocentra v Králově poli

6.12.2016

Tyflocentrum je centrum pro zkvalitňování života slabozrakých a nevidomých. Již po někokáté měli žáci ZUŠ Slunná čest předvést…

více
Žákovský večírek v 18.00, sál ZUŠ Slunná

Žákovský večírek v 18.00, sál ZUŠ Slunná

19.10.2016

První žákovský večírek sezóny 2016/2017 se konal 19. 10. 2016 tradičně v 18.00 hod. v tanečním sále ZUŠ Slunná.

více
Mozartovy děti, nám. Svobody ve 13.30 hod.

Mozartovy děti, nám. Svobody ve 13.30 hod.

19.6.2016

Projektu Základních uměleckých škol Jihomoravského kraje se zúčastnil flétnový soubor p. uč. Aleny Vavrdové vystoupením na n…

více
Noc kostelů v kostele sv. Michala, Dominikánské nám.

Noc kostelů v kostele sv. Michala, Dominikánské nám.

10.6.2016

Noci kostelů 2016 se zúčastnil soubor zobcových fléten "Zobáčci" pod vedením Mgr. Heleny Matulové a kytarový soubor Kamily Holáňové.

více
Absolventský koncert v Dietrichsteinském paláci

Absolventský koncert v Dietrichsteinském paláci

19.4.2016

Absolvenstský koncert v Dietrichsteinském paláci se koná v úterý 19. 4. 2016 v 18.00 hod. Buďte všichni srdečně zváni.

více
Kytarová soutěž s mezinárodní účastí

Kytarová soutěž s mezinárodní účastí

8.4.2016

Mezinárodní soutěž PRAGuitarra CLÁSSICA   V pátek sotěžila žačka paní učitelky Kamily Holáňové na kytarové soutěži s…

více
Krajské kolo soutěže MŠMT pro ZUŠ ve hře na EKN

Krajské kolo soutěže MŠMT pro ZUŠ ve hře na EKN

15.3.2016

V krajském kole reprezentovala ZUŠ Slunnou Tereza Koutná ze třídy Mgr. Ivo Bartoše.    Podařilo se jí vybojovat, či lépe…

více
Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na EKN

Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na EKN

29.2.2016

Výsledky okresního kola soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje:   I. kategorie: Jan Žalud - 2. místo  …

více
Hudební odpoledne na zámečku v Chrlicích

Hudební odpoledne na zámečku v Chrlicích

11.2.2016

Skvělé přivítání a velice dobrá nlada provázely celý"koncertík" našich žáků. 

více
Výstava se vzpomínkovou akcí k uctění památky obětí holocaustu

Výstava se vzpomínkovou akcí k uctění památky obětí holocaustu

25.1.2016

Městská část Brno Černovice uspořádala výstavu s krátkou vzpomínkovou akcí k uctění památky obětem holocaustu. Při této př…

více
Vystoupení v Technickém muzeu

Vystoupení v Technickém muzeu

20.1.2016

Již potřetí vystoupili žáci hudebního oboru 20. 1. 2016 v 16.00 hod. v malém sále Technického muzea a po krátké prohlídce historick…

více
Hudební koledový dáreček ZUŠ Slunná

Hudební koledový dáreček ZUŠ Slunná

6.1.2016

V kostele sv. Jiljí se 6. 1. 2016 uskuteční malý hudební dáreček ZUŠ Slunná ke dni Tří králů. Akce se uskuteční po mši…

více
Klavírní soutěž: Mozart opět v Olomouci

Klavírní soutěž: Mozart opět v Olomouci

10.11.2015

V úterý, 10. 11. 2016 proběhla v Olomouci klavírní soutěž pod názvem Mozart opět v Olomouci. Soutěže se zúčastnila Maruška Brtníková…

více
Žákovský večírek, 21. 10. 2015 v 18.00 hod.

Žákovský večírek, 21. 10. 2015 v 18.00 hod.

21.10.2015

První žákovský večírek v jubilejním roce školy zahájil velmi sympaticky a odvážně mladý houslista, Jan Maršálek, ž…

více
Koncerty pro žáky ZŠ Tuháčkova

Koncerty pro žáky ZŠ Tuháčkova

25.6.2015

25. 6. 2015 v 9.00 a v 10.30 se konají koncerty pro žáky I, stupně ZŠ Tuháčkova. Při koncertě budou mít žáci možnost shédnou ukázky prac…

více
Mozartovy děti

Mozartovy děti

21.6.2015

V rámci projektu brněnských uměleckých škol, který nese název Mozartovy děti, vystoupí Flétnový soubor p. uč. Aleny Vavrdové v…

více
Flétnový soubor v Městském divadle v Brně

Flétnový soubor v Městském divadle v Brně

6.6.2015

Flétnový soubor pod vedením p. uč. Aleny Vavrdové vystoupí u příležitosti 70. výročí založení divadla s krátkým…

více
Žákovský večírek v sále školy

Žákovský večírek v sále školy

3.6.2015

Zákovský večírek v sále školy, začátek v 18.00 hod.

více
Noc kostelů

Noc kostelů

29.5.2015

V letošním roce se Noci kostelů již po druhé zůčastnil flétnový soubor "Zobáčci" pod vedením Mgr. Heleny Matulové spolu s kytarovým…

více
Slavnostní závěrečný koncert ZUŠ Slunná 11

Slavnostní závěrečný koncert ZUŠ Slunná 11

16.5.2015

V sobotu, 16. 5. 2015 v 16.00 hod. pořádá Základní umělecká škola Slunná 11 Slavnostn závěrečný koncert v sále sídla…

více
Pragguitar

Pragguitar

28.4.2015

Na mezinárodní soutěži ve hře na kytaru, která se konala v Praze pod názvem PRAGuitarr, se naši dva účastníci v komkurenci velice dobře prosadili:…

více
Krajské kolo ve hře na zobcovou flétnu

Krajské kolo ve hře na zobcovou flétnu

20.4.2015

V krajském kole, které se konalo na ZUŠ Ivanovice na Hané, zabojovala Kateřina Machová a získala ve IV. kategorii 2. místo. Kateřina je žačkou MgA.…

více
Krajské kolo ve hře na klarinet

Krajské kolo ve hře na klarinet

20.4.2015

Hostitelskou školou pro krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na klarinet se stala ZUŠ V. Kaprálové na ul. Palackého v Brně. V početně velmi silné…

více
Absolventské koncerty v 17.00 a v 18.30 hod. v prostorách přednáškového sálu Dietrichsteinského paláce

Absolventské koncerty v 17.00 a v 18.30 hod. v prostorách přednáškového sálu Dietrichsteinského paláce

13.4.2015

Koncert absolventů v Dietrichsteinském paláci, Brno, Zelný trh 6

více
Soutěž MŠMT ve hře na dechové nástroje

Soutěž MŠMT ve hře na dechové nástroje

31.3.2015

Ze školního kola do městského kola této soutěže postoupilo 8 hráčů na zobcovou flétnu, 2 hráčky na příčnou flétnu a 1 statečný…

více
Blahopřání k úspěšně složeným talentovým zkouškám na Konzervatoř

Blahopřání k úspěšně složeným talentovým zkouškám na Konzervatoř

31.3.2015

Vedení školy blahopřeje Natalii Železníkové za úspěšné absolvování talentových zkoušek na brněnskou Konzervatoř, a…

více
Koncert učitelů

Koncert učitelů

25.3.2015

Koncert učitelů tentokrát v duchu: klasická hudba vážně i nevážně. Na koncertě zazněla také netradičně skladba pro sólový trombón,…

více
Školní kolo soutěže MŠMT v sólovém zpěvu

Školní kolo soutěže MŠMT v sólovém zpěvu

12.3.2015

Ze školního kola postoupilo do městského kola v titulku zmíněné soutěže 6 zpěváčků v 0. - V. kategorii. V letošní velmi nabité…

více
Hudební odpoledne v Domově pro seniory v Brně-Tuřanech

Hudební odpoledne v Domově pro seniory v Brně-Tuřanech

12.3.2015

Dojemné vystoupení pro obyvatele Domova pro seniory v Brně - Tuřanech  bylo přijato diváky velice vřele. Vždyť zde vystupujeme tak často jako u nás doma ve &scaron…

více
Hudební odpoledne ZUŠ Slunná 11 v Technickém muzeu, zač. v 16.00

Hudební odpoledne ZUŠ Slunná 11 v Technickém muzeu, zač. v 16.00

7.1.2015

Krásná hudba se linula prostorami výstavních síní z nástrojů našich žáků. Blahopřejeme jim za krásný umělecký z…

více
Tříkrálové muzicírování v 19.00

Tříkrálové muzicírování v 19.00

6.1.2015

Slavnostním vánočním koncertem přinesli žáci naší školy hudební dárek svým rodičům, přátelům a známým. A…

více
Vánoční žákovský večírek, zač. v 18.00

Vánoční žákovský večírek, zač. v 18.00

17.12.2014

Krásným zakončením roku 2014 bylo hudební vystoupení žáků naší školy s nádechem vanilkových rohlíčků a vůn…

více
Vystoupení v TyfloCentru, Chaloupkova 3, zač. ve 14.00

Vystoupení v TyfloCentru, Chaloupkova 3, zač. ve 14.00

15.12.2014

Krásné a dojímavé vystoupení pro nevidomé klienty TyfloCentra! Děti hrály ze všech sil, aby přiblížily hudbu lidem, kteří…

více
Absolventský koncert, zač. v 18.00

Absolventský koncert, zač. v 18.00

10.4.2014

Představujeme vám absolventy pro školní rok 2013 - 2014. Blahopřejeme všem, kteří vytrvali a dostali se až sem, ke svému absolventskému vý…

více
Koncert učitelů, zač. v 18.30 hod.

Koncert učitelů, zač. v 18.30 hod.

25.3.2014

Děkujeme za přízeň publika a hojnou účast diváků. Pozvání na Koncert učitelů přijala Mgr. Anna Böhmová, členka zastupitelstva městské čá…

více
Maškarní ples, zač. v 15.00

Maškarní ples, zač. v 15.00

16.3.2014

Tanečnice 3. a 4. ročníku a II. stupně se předvedly na maškarním plese ZŠ Tuháčkova, který pořádal Městský úřad Brno-jih, Menš…

více
Žákovský večírek, zač. v 18.00 hod.

Žákovský večírek, zač. v 18.00 hod.

12.3.2014

Žákovský  večírek 12. 3. 2014 byl ve znamení přehrávek některých absolventů části svých absolventských programů. Dařilo se v…

více
Žákovský večírek, zač. v 18.00 hod.

Žákovský večírek, zač. v 18.00 hod.

12.2.2014

Žákovský večírek v únoru byl krátkým přehledem přípravy zejména žáků kytarových třín vzhledem k blížíc…

více
... a ještě pár koled!

... a ještě pár koled!

2.2.2014

Zakončení vánočního období podle církevního roku se zúčastnili v Brně - Komárově v kostele sv. Jiljí žáci kytarov…

více
Žákovský večírek, zač. v 18.00 hod.

Žákovský večírek, zač. v 18.00 hod.

18.12.2013

... ještě malá hudební ochutnávka a připspění k vánoční atmosféře jako poslední vystoupení v roce. To byl tento vánočn…

více
Vánoční koncert, zač. v 16.00 hod.

Vánoční koncert, zač. v 16.00 hod.

15.12.2013

Vánoční koncert s kulturním sále Otakara Motejla v sídle veřejného ochránce práv zakončil sérii slavnostních…

více
Vánoce pro Dětskou nem., zač. 14.00 hod.

Vánoce pro Dětskou nem., zač. 14.00 hod.

12.12.2013

Již je tradicí, že o vánocích přicházejí do Dětské nemocnice naši žáci přinést trochu radosti a pohody pacientům té…

více
Adventní koncert, zač. v 18.00 hod.

Adventní koncert, zač. v 18.00 hod.

7.12.2013

První velký výlet našich žáků do města Zistersdorf se uskutečnil 7. 12. 2014. Město nás přivítalo adventními trhy, i když počasí…

více
Slavnostní adventní koncert, zač. v 18.00 hod.

Slavnostní adventní koncert, zač. v 18.00 hod.

30.11.2013

Tento slavnostní adventní koncert byl první aktivitou, která se mohla uskutečnit díky projektu Hudební hovory, spolufinancovaném Fondem EU pro…

více
Hudební odpoledne, zač. v 16.00 hod.

Hudební odpoledne, zač. v 16.00 hod.

21.11.2013

Opět byli naši žáci přijati s otevřenou náručí. Obyvatelé Domova pro seniory vždy upřímným potleskem a soustředěným poslechem odměnili každ…

více
Žákovský večírek, zač. v 18.00 hod.

Žákovský večírek, zač. v 18.00 hod.

13.11.2013

První žákovský večírek ve šk. roce 2013/2014 byl vyjímečný zejména návštěvou pana starosty městské části Brno -…

více
Kovbojský den v Dětské nem., zač. v 10.00 hod.

Kovbojský den v Dětské nem., zač. v 10.00 hod.

25.10.2013

Žáci naší ZUŠ vnesli svým upřímným nezaujatým hraním a zpěvem trochu neotřelé radosti mezi děti, které jsou nuceny tr…

více
Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

19.6.2013

 Závěrečný žákovský večírek sezóny 2012-2013 byl zároveň také absolventským vystoupením pro nělteré účinkuj…

více
Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

5.6.2013

 Další večírek, na kterém se mohli realizovat svou hudební produkcí zejména nejmenší hudebníci. Neočekáváme…

více
Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

29.5.2013

 Večírek, patřící našim začínajícím hudebníků, ale též zkušeným tvůrčím hudebním osobnostem.…

více
Hudební odpoledne na zámečku v Chrlicích v 16.00 hod.

Hudební odpoledne na zámečku v Chrlicích v 16.00 hod.

23.5.2013

Koncert v naprosto novém prostředí se stal pro mnohé překvapením nádhernou akustikou koncertního sálu na zámečku v Chrlicích, kde s…

více
Chvilka duchovní hudby, zač. v 11.00 hod.

Chvilka duchovní hudby, zač. v 11.00 hod.

18.5.2013

Sváteční den zpestřili naši žáci chvilkou duchovní hudby, připravenou pouze pro toto slavnostní dopoledne, kterým byla zahájena slavnost…

více
Vernisáž obrazů dětí Dětské nemocnice

Vernisáž obrazů dětí Dětské nemocnice

6.5.2013

Hudba mezi obrazy, a toto slovo je na místě, neboť některé práce dětí - pacientů Dětské nemocnice přesáhly hranice obyčejného obrázku,…

více
Hudební odpoledne v 16. 00 hod.

Hudební odpoledne v 16. 00 hod.

2.5.2013

Přivítalo nás jako vždy vstřícně  vděčné prostředí pro koncertování našich žáků. Publikum s povděkem odměnilo účinkuj…

více
Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

24.4.2013

Komorní žákovský večírek proběhl v přátelsky uvolněné atmosféře. Přivítali jsme teplé jarní dny hudbou podanou s upřímností a vážností.

více
Koncert učitelů, zač. v 18.30 hod.

Koncert učitelů, zač. v 18.30 hod.

17.4.2013

Tradiční koncert učitelů, opět divácky hojně navštívený, byl nástrojovou přehlídkou, ukazující na možnosti pedagogického sboru…

více
Koncert absolventů, zač. v 17.30 hod.

Koncert absolventů, zač. v 17.30 hod.

10.4.2013

Historií prostoupený sál Dietrichsteinského paláce rozezněli hudbou různých stylů absloventi I. a II. stupně hudebního oboru. Jasné tó…

více
Flétnový recitál Bc. Heleny Matulové, zač. v 18.30 hod.

Flétnový recitál Bc. Heleny Matulové, zač. v 18.30 hod.

3.4.2013

Neopakovatelný večer skladeb, přednesených  žáky p. uč. Heleny Matulové, měl neobyčejně příjemnou atmosféru a pozitivní přínos pro v…

více
Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

27.3.2013

 Žákovský večírek velikonočně vánoční s novou sněhovou nadílkou - to bylo popzadí dalšího hudebního večera žáků …

více
Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na EKN

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na EKN

27.3.2013

 Ve středu, 27. 3. 2013 se konalo krajské kolo MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje. Náš zástupce, Tereza Koutná…

více
Koncertní odpoledne, zač. v 16.00 hod.

Koncertní odpoledne, zač. v 16.00 hod.

21.3.2013

 Koncertní odpoledne ZUŠ Slunná pro obyvatele Domova pro seniory, ve finále nazvané Jarní hudební odpoledne, obohatilo nejen diváky ale…

více
soutěž MŠMT ve hře na EKN

soutěž MŠMT ve hře na EKN

15.3.2013

V pátek, 15. 3. 2013, se konalo historicky první okresní kolo soutěže vyhlášené MŠMT ve hře na elekrické klávesové ná…

více
Vystoupení PHV na koncertě ZUŠ Veveří

Vystoupení PHV na koncertě ZUŠ Veveří

14.3.2013

Příjemným zpestřením školního roku žáků Přípravné hudební výchovy bylo vystoupení společné s Přípravnou…

více
Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

13.3.2013

Žákovský večírek se tantokrát konal v duchu přehrávky na soutěž ve hře na elektrické klávesové nástroje. Kateřina Machová…

více
Koncert pro Dětskou nemocnici, zač. ve 14.00 hod.

Koncert pro Dětskou nemocnici, zač. ve 14.00 hod.

13.3.2013

 Koncert pro Dětskou nemocnici v Brně - Černých Polích si připravili žáci p. učitelek Aleny Vavrdové, Kamily Holáňové a zpívali žáci…

více
Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

Žákovský večírek, zač. v 18.30 hod.

6.2.2013

Pestrý žákovský večírek, bohatě obsazený žáky studující hru na klavír, flétnu, keyboard, housle a zpěv, se těšil…

více
Karlovarský skřivánek

Karlovarský skřivánek

6.2.2013

 Ve středu, 6. 2. 2013 se konalo oblastní kolo pěvecké soutěže "Karlovarský skřivánek". Naši školu reprezentovala Monika Navrátilov…

více
Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na EKN (keyboard)

Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na EKN (keyboard)

29.1.2013

 V úterý, 29. 1. 2013, se uskutečnilo historicky první školní kolo ve hře na EKN (elektronické klávesové nástroje, v na&scaron…

více
Třídní schůzka s ukázkou výuky pro rodiče žáků PTV2 taneč. oboru

Třídní schůzka s ukázkou výuky pro rodiče žáků PTV2 taneč. oboru

23.1.2013

 Žákyně PTV2 připravili pro své rodiče  a známé ukázkovou hodinu plnou tanečních prvků, které se stihly během prvního pololet…

více
Koledy na Tři krále v 10.30 hod.

Koledy na Tři krále v 10.30 hod.

6.1.2013

V rámci Dne Tří králů přispěli žáci Základní umělecké školy, Brno, Slunná 11 malým koledovým dárečkem náv…

více
Žákovský večírek, začátek v 18.30 hod.

Žákovský večírek, začátek v 18.30 hod.

12.12.2012

O žákovský večírek 12.12. 20012 byl takový zájem, že musel být rozdělen na dva kratší večírky v jednom večeru. Děti již v radostn…

více
Koncertík pro Dětskou nemocnici, zač. ve 13.30 hod.

Koncertík pro Dětskou nemocnici, zač. ve 13.30 hod.

11.12.2012

V rámci historie ZUŠ Slunná 11 se žáci hudebního oboru poprvé zapojili do zajímavého projektu Dětské nemocnice v Brně-Černých…

více
Koncert v sále Domu pro seniory, zač. v 16.00 hod.

Koncert v sále Domu pro seniory, zač. v 16.00 hod.

29.11.2012

Příjemné prostředí sálu v Domě pro seniory v Brně-Tuřanech na ul. Holásecké překvapilo účinkující velice kvalitním ná…

více
Žákovský večírek, začátek v 18.30 hod.

Žákovský večírek, začátek v 18.30 hod.

31.10.2012

Zahájení koncertní sezony 2012 - 2013 žáků Základní umělecké školy Slunná 11 dopadlo nadmíru dobře. Žáci dok…

více
100 let od vysvěcení kostela sv. Klementa M. Hofbauera v Horních Heršpicích, zač. v 15.45 hod.

100 let od vysvěcení kostela sv. Klementa M. Hofbauera v Horních Heršpicích, zač. v 15.45 hod.

27.10.2012

K slavnostním okamžikům dne 100 let od vysvěcení kostela sv. Klementa Maria Hofbauera v Horních Heršpicích přispěli žáci naší školy…

více
Výlet do Milotic

Výlet do Milotic

4.9.2012

V závěru školního roku několik nadšených hráček a hráčů na zobcové flétny nedbali nic sálavého horka a v přepychov…

více
No image placeholder

Výchovné koncerty pro ZŠ Tuháčkova

1.1.1970

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se uskuteční poslední akce v tomto školním roce, a tou jsou výchovné koncerty pro žáky ZŠ Tuháčkova. …

více
No image placeholder

Slavnosti jara 2020

1.1.1970

Koncert , jehož program tvoří skladby nevidomých autorů, se koná v Dietrichsteinském paláci

více
No image placeholder

Absolventský koncert 2020

1.1.1970

Absolventský koncert se koná v Křištálovém sále na Radnické ulici.

více
No image placeholder

Jarní koncert se ZUŠ J. G. Mendela

1.1.1970

Společný koncert škol

více
No image placeholder

Hraje celá rodina 2020

1.1.1970

... tentokrát v Dietrichsteinském paláci

více
To Top ↑