Koncert pro Dětskou nemocnici, zač. ve 14.00 hod.

 Koncert pro Dětskou nemocnici v Brně - Černých Polích si připravili žáci p. učitelek Aleny Vavrdové, Kamily Holáňové a zpívali žáci Mgr. Šárky Brychové. Hudebního doprovodu na keyboard se zhostil  Doc. Emil Skoták. Milé hudební odpoledne pro pacienty a personál Dětské nemocnice byl zpestřen přehlídkou masek, ktrou si připravili žáci Základní školy při Dětské nemocnici spolu se svými pedagogy a p. řed. ZŠ Mgr. Marií Plevovou. Aby naši žáci splynuli s davem, připravili si mnozí též masky, některé až obdivuhodně dotažené do podrobností, a tak se stala tato koncertní událost naprosto netradiční v prezentaci naší ZUŠ. 

To Top ↑