Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na EKN

 Ve středu, 27. 3. 2013 se konalo krajské kolo MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje. Náš zástupce, Tereza Koutná ze třídy Mgr. Ivo Bartoše, vybojovala 1. místo. Pro školu je to veliký úspěch, za který jí i panu učiteli, který žákyni obětavě připravil, patří vřelý dík.

To Top ↑