Přijímací zkoušky od 13.00 hod. - 2. termín

Přijímací zkoušky se konají v čase 13.00 hod. - 19.00 hod. 

Na tento den ředitelka vyhlašuje ředitelské volno. Výuka se nekoná ve všech v tento den vyučovaných oborech včetně hudební nauky. Koná se pouze "Výtvarníček" v rámci doplňkové činnosti školy. 

Uchazeči o studium respektive jejich zákonní zástupci by měli vyplnit on line přihlášku přes tento odkaz: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=33 včetně zadání času. který si chtějí zarezervovat. Tím se zamezí tvoření dlouhých čekacích lhůt. Pokud se Vám nepodaří v určeném čase dojít, můžete přijít jindy ovšem s tím, že si možná malinko počkáte.

Je také možné vyplnit přihlášku až na místě.

 

ŠB

To Top ↑