Úspěchy našich žáků na soutěžích

V letošním školním roce se konaly po delší odmlce soutěže pod záštitou MŠMT, a to mimo jiné v předmětových zaměřeních hra na kytaru, hra na klavír a hra na housle.

 14. 2. 2024 se konalo na půdě ZUŠ Slunná krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Z tohoto kola si odnesli ocenění žáci MgA. Jany Cvejnové: Marek Frank 2. místo v kategorii A1, Anna Máčelová 1. místo bez postupu v kategorii A2 a Noah Šimon 1. místo s postupem do celostátního kola.

 

V soutěži hra na klavír se nádherně prezentoval Alexandr Putz ze třídy Mgr. Jana Podkalského a umístil se v okresním kole v silné konkurenci na 3. místě.

 

Ve hře na housle jsme měli jednu zástupkyni, a to z řady těch nejmladších začínajících muzikantů, Sophii Guilleminot ze třídy p. uč. Veroniky Holíkové, a ta hned v první soutěži zahrála skvéle, umístila se na 1. místě a postoupila do krajského kola této soutěže, ve kterém opět obsadila 1. místo, přestože byla nejmladším účastníkem soutěže. Jsme na ni pyšní!

 

Ve hře na kytaru měla svého zástupce zkušená pedagožka Kamila Holáňová a ta se svou talentovanou žákyní Janou Maršálkovou zvítězila jak v okresním, tak i v krajském kole, a to s velikým odstupem od ostatních soutěžících a bude naším zástupcem na celostátním kole, které se koná na ZUŠ v Mostě 24. - 26. 5. 2024.

 

Výtvarný obor v soutěži MŠMT se účastnil prací v kategorii cyklus prací spojených jediným tématem pod názvem "Digitální tvorba charakteru", jehož tvůrci byli Lea Nováková, Evelína Svobodová, Lukáš Maršálek, Magda Janírková, Silvie Protivínská, Julie Mezenyi, Petr Beneš, Pavlína Kreslová, Kateřina Švástová a Eliška Pinďáková pod pedagogickým vedením MgA. Alena Krhánkové Petruželové. Se svou tvorbou se práce umístily ve zlatém pásmu soutěže.

 

 

Šárka Brychová, ředitelka školy

To Top ↑