Vystoupení "Sborečku" v Dietrichsteinském paláci

Pěvecký "Sboreček" pod vedením MgA. Jany Cvejnové vystoupil na koncertu v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v sobotu 11. 11. 2023, začátek koncertu v 15.00 hod. Na programu mimo jiné zazněly v podání "Sborečku" V. Macana, nevidomého skladatele. Měli jsme možnost vyslechnout mimojiné si výtečnou hru na klarinet v podání organizátora koncertu Milana Arnera, pedagoga a symfonického hráč na klarinet nebo výtečnou nevidomou zpěvačku Evu Blažkovou. Myslím, že jsme byli pozváni ke spoluúčasti na nádherném koncertě a ne jeho výjimečnosti se žáci naší školy výraznou měrou podíleli. 

 

ŠB

To Top ↑